Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
บอร์ดแปลงจุดต่อ ICSP สำหรับเครื่องโปรแกรม ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC/dsPIC
โครงงาน - ฉบับที่ 24

icspโครงงานสำหรับแก้ปัญหาจุดต่อที่ไม่เหมือนกันของเครื่องโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์
PIC/dsPIC ที่ใช้จุดต่อแบบแจ๊กโทรศัพท์ RJ-11 กับบอร์ดพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC/dsPIC รุ่นใหม่ๆ ที่รองรับเฉพาะ PICkit2 และ PICkit3


 

 

สำหรับท่านที่มีเครื่องโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC/dsPIC ทั้งของค่าย Microchip เอง หรือของแบนด์ไทยอย่าง inex, ETT และ MRT ที่มีจุดต่อสำหรับการโปรแกรมเป็นแบบแจ๊กโทรศัพท์ RJ-11 6 ขา (Microchip เคยเรียกจุดต่อแบบนี้ว่า ICD : In-Circuit Debugging เนื่องจากแจ๊กแบบนี้ถูกนำมาใช้งานในเครื่อง ICD1 และ ICD2 ของ Microchip มาก่อน จนทำให้เกิดเป็นมาตรฐานขึ้นในเวลาต่อมา) จะประสบปัญหาทันทีเมื่อต้องมาใช้กับบอร์ดพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC/dsPIC รุ่นใหม่ๆ ของ Microchip ที่มีแต่จุดต่อสำหรับโปรแกรมเป็นแบบคอนเน็กเตอร์ IDC ตัวผู้ 6 ขา แถวเดี่ยว ทางแก้ที่ดูดิบๆ หน่อยก็คือ ทำสายแปลงหรือบัดกรีต่อสายกันจุดต่อจุด หากเป็นของ inex รุ่น PX-200 ก็อาจจะทำได้ง่ายหน่อยเพราะเค้าออกแบบเผื่อจุดบัดกรีมาให้แล้ว

อย่ากระนั้นเลย ลองมาหาโซลูชั่นสำหรับทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยดีกว่า จึงขอเสนอโครงงานบอร์ดแปลงจุดต่อ ICSP (In-Circuit Serial Programming) ที่ตั้งชื่อแบบเรียกง่ายและแปลความหมายได้ตรงตัวว่า บอร์ดเชื่อมต่อ ICSP-ICD

 


ติดตามอ่านโครงงานนี้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 24

สั่งซื้อออนไลน์


 

 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear