Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
สร้างแผงวงจรแสดงผล LED 8 ดวง กับ IOIO-Android
โครงงาน - ฉบับที่ 27
เขียนโดย กองบรรณาธิการ   
IO-LED8แผงวงจรเล็กๆ ที่มีไว้ช่วยในการทดลองการขับอุปกรณ์เอาต์พุตของไมโครคอนโทรลเลอร์และวงจรดิจิตอล
บ่อยครั้งที่นักทดลองต้องการอุปกรณ์ในการแสดงผลแบบใช้งานไม่ซับซ้อน อย่างเช่น แผงวงจร LED สัก 4 ถึง 8 ดวง ก็ปรากฏว่า ต้องมานั่งต่อวงจรเอง เพราะมันเป็นเรื่องง่ายๆ ง่ายจนละเลยที่จะทำเก็บไว้ใช้งาน ในกอง บก. ของ TPE ก็เช่นกัน ทุกครั้งที่ต้องการ อุปกรณ์อะไรแบบนี้ก็ต้องมาต่อวงจรบนเบรดบอร์ดหรือไม่ก็ใช้แผ่นวงจรพิมพ์อเนกประสงค์มาบัดกรีสร้างวงจร จนกระทั่งได้มาทำเรื่องของการนำบอร์ด ioio มาใช้ในการเรียนรู้ จึงได้ความคิดว่า ต้องทำแผงวงจร LED และแผงวงจรโมดูล LCD ไว้ใช้ประกอบกัน ซึ่งคุณๆ สามารถติดตามโครงงานแผงวงจร io-LCD3V ใน TPE ฉบับเดียวกันนี้ พร้อมกับบทความเชิงปฏิบัติการชุด IOIO-Android Activity ซึ่งมีตัวอย่างการนำไปใช้งานกับ IOIO Activity board พร้อมทั้งแนะนำแอปพลิเคชั่นที่ใช้งานร่วมกันด้วย
 
วงจรและการทำงาน
มาว่ากันในเรื่องของแผงวงจร LED ตัวนี้กันต่อก่อน ในรูปที่ 1 แสดงวงจรของแผงวงจร LED ที่แนะนำให้สร้างเก็บไว้ใช้งานกัน จะเห็นว่า มันสุดแสนจะธรรมดา และพื้นฐานมากๆ จนทำให้เราๆ ท่านๆ มักละเลย มองข้ามมันไป LED แต่ละตัวจะทำงานได้เมื่อมีสัญญาณลอจิก "1" ป้อนเข้ามาทางจุดต่ออินพุต LED1 ถึง LED8 ซึ่งรองรับทั้งระบบบัส +5V และ +3.3V โดยมีตัวต้านทาน R1 ถึง R8 ทำหน้าที่ขำกัดกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน LED ทั้งหมด
 
ดังนั้นจึงนำแผงวงจร io-LED8 นี้ไปใช้ต่อกับขาพอร์ตเอาต์พุตของวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ทุกแบบที่สามารถขับเอาต์พุตแบบกระแสซอร์สอย่างน้อย 10mA ได้

ติดตามสร้างโครงงานนี้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 27 

สั่งซื้อออนไลน์


 

 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear