Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Distance51
โครงงาน - ฉบับที่ 27
เขียนโดย ศักดิ์ชัย ผางสำเนียง   
distance-51เครื่องวัดระยะทางจากวัตถุเป้าหมายระบบดิจิตอลควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
ต่อยอดจากบอร์ดทดลองไมโครฯ มาเป็นเครื่องมือวัดระยะห่างจากวัตถุโดยใช้ตัวตรวจจับการสะท้อนคลื่นความถี่เหนือเสียง แสดงผลด้วยตัวเลข ความละเอียดระดับ 1 มิลลิเมตร
 
ใบบรรดาเครื่องมือวัดด้านมิติ ความยาว และความลึกนั้น นอกเครื่องมือวัดธรรมดาๆ เช่น ตลับเมตร ไม้บรรทัด หรือเวอร์เนียร์แล้ว ประเภทที่ออกไฮเทคหน่อยก็คือ เลเซอร์วัดระยะ ซึ่งสนนราคาก็จะถูกแพงตามความสามารถและความแม่นยำ อีกเทคนิคหนึ่งที่นำมาใช้วัดระยะห่างจากจุดเป้าหมายได้คือ การใช้คลื่นความถี่เหนือเสียงหรืออัลตร้าโซนิก (ultrasonic)
 
สำหรับหลักการของการวัดแบบนี้คือ ส่งความถี่เหนือเสียงที่มนุษย์ไม่ได้ยิน (มากกว่า 20kHz) ออกไป จากนั้นรอรับการสะท้อนคลื่นที่กลับมาจากวัตถุเป้าหมาย คำนวณหาระยะห่างจากเวลาและความถี่ที่ได้ อาจดูยุ่งยากพอสมควรแต่ทั้งหมดของความยุ่งยากนั้นได้ถูกรวมและทำให้ง่ายขึ้นด้วยโมดูลตรวจจับและวัดระยะทางด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิกรุ่น SRF05 เพียงตัวเดียว ทำให้เราได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่างง่ายดาย นำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย อาทิ การตรวจจับสิ่งกีดขวางในยานยนต์สมัยใหม่ เพื่อลดโอกาสการชนในขับขี่ ในด้านอุตสาหกรรม มีการนำเทคนิคการวัดแบบนี้ไปใช้ในการวัดความลึกของถังบรรจุขนาดใหญ่หรือไซโล จากนั้นนำมาคำนวณกับสูตรการหาปริมาตร
 
สำหรับข้อมูลและการทำงานของ SRF05 ต้องรบกวนคุณๆ อ่านใน TPE ฉบับปฐมฤกษ์ (ฉบับที่ 1) เพราะในที่นี้ผมขอนำเสนอการนำ SRF05 มาทำเป็นเครื่องมือวัดระยะห่างจากวัตถุเป้าหมายราคาถูก คุณภาพเยี่ยม วัดได้ 1 เซนติเมตร ถึง 4 เมตร และแน่นอนต้องแสดงผลการวัดเป็นตัวเลข บอกค่าเป็นในหน่วยเซนติเมตร ความละเอียดถึง 1 มิลลิเมตร สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ควบคุมการทำงานคือ P89V51RD2 ไมโครฯ รุ่นเก๋าที่ยังมีดีและยืนหยัดในวงการระบบสมองกลฝังตัวในบ้านเรามาอย่างยาวนาน

ติดตามสร้างโครงงานนี้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 27 

สั่งซื้อออนไลน์


 

 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear