Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Wind Lighting
โครงงาน - ฉบับที่ 27
เขียนโดย กองบรรณาธิการ   
windlightingสร้างไฟประดับ LED แนวใหม่ที่ใช้แรงลมเป็นตัวกำหนดการแสดงผล จะใช้ตรวจสอบความแรงของลมก็พอได้ หรือจะใช้เป็นไฟตกแต่งรั้วและสวนหน้าบ้าน ก็เข้าท่าไม่น้อย
ไฟประดับมีหลักการทำงานหลากหลาย โดยส่วนใหญ่จะกำหนดการทำงานมาจากความร้อน, จากระดับเสียง หรือไม่ก็เป็นโปรแกรมที่ตั้งไว้ล่วงหน้า สำหรับโครงงานไฟประดับที่นำมาเสนอคราวนี้ ขอเกาะกระแสรักษ์โลกนิดๆ นั่นคือ เราจะใช้แรงลมเป็นตัวกำหนดการติดดับของไฟประดับ LED แทน
 
ในรูปที่ 1 เป็นไดอะแกรมการทำงานของโครงงานนี้ มอเตอร์จะหมุนตามแรงลมที่เข้ามาประทะ โดยแกนของมอเตอร์ถูกต่อเข้ากับใบพัดหรือกังหัน เมื่อแกนมอเตอร์หมุนตามแรงลมที่เข้ามาประทะ ก็จะเกิดแรงดันไฟฟ้าขึ้น ซึ่งมันก็คือ หลักการของไดนาโม (dynamo) หรือเครื่องกำเนิดแรงดันไฟฟ้าอย่างง่ายนั่นเอง
 
แรงดันไฟตรงที่เกิดขึ้นถูกป้อนเข้าไปยังวงจรวัดแรงดันไฟตรงซึ่งแสดงผลด้วย LED ที่สามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลเป็นแบบแท่ง (บาร์) หรือแบบจุด (dot) ได้ ยิ่งลมแรง มอเตอร์หมุนเร็ว ก็จะได้แรงดันไฟตรงสูงขึ้น ทำให้การแสดงผลของ LED ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตามแรงลมที่ทำให้มอเตอร์หมุน จุดสำคัญของการนำมาใช้เป็นไฟประดับคือ การติดตั้ง LED ที่ใช้แสดงผล ซึ่งทำได้แตกต่างกันไปตามไอเดียของผู้สร้าง เพราะในตัวโครงงานได้ออกแบบให้จุดต่อ LED แยกอิสระจากกันทั้ง 10 ช่อง หรือจะเอาง่ายจัดเรียงในแนวเดียวกัน เพื่อใช้ประโยชน์เป็นตัววัดแรงลมก็ได้ประโยชน์เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการประดับตกแต่ง

ติดตามสร้างโครงงานนี้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 27 

สั่งซื้อออนไลน์


 

 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear