Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Inspire Clock
โครงงาน - ฉบับที่ 27
เขียนโดย Natthapol Wongsoonthornchai   
InspireClockโครงงานนาฬิกาที่สร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจ ซึ่งรวมเอาฐานเวลาจากนาฬิการาคาถูกที่เข็มหักใช้การไม่ได้เข้ากับการแสดงผลแบบเลขฐานสองควบคุมการทำงานทั้งหมดด้วยอุปกรณ์ไฮเทคอย่างไมโครคอนโทรลเลอร์ เติมความเก๋ไก๋ลงไปอีกหน่อยด้วยบรรจุภัณฑ์ดีไซน์โมเดิร์นที่มีช่องส่องแสงอเนกประสงค์ ด้านบนใช้ปลูกต้นไม้ ใส่รีโมตทีวี หรือเก็บเอกสารบนโต๊ะทำงานก็ได้ ทำให้ใช้งานนาฬิกาเครื่องนี้ได้หลากหลาย ทั้งดูเวลาและตกแต่งบ้าน
ถ้าจะพูดถึงโครงงานนาฬิกาดิจิตอลต้องบอกว่า มีตัวอย่างเป็นร้อย เป็นพัน จากทั่วทุกมุมโลก ถ้าทำกันแบบพื้นๆ ตามชื่อ ก็คงไม่ใช่แนวของ TPE ครับ สำหรับ Inspire Clock ที่นำมาเสนอนี้ มีความโดดเด่นและรับรองว่า แตกต่างไปจากนาฬิกาที่เราๆ ท่านๆ คุ้นเคย แสดงเวลาแบบเลขฐานสอง - อ่านเวลาแต่ละครั้งต้องคิดเลขกันหน่อย
 
เริ่มต้นกันที่รูปแบบการแสดงค่าเวลา Inspire Clock เลือกการแสดงผลแบบเลขฐานสอง ทั้งในหน่วยชั่วโมง นาที และวินาที ดังแสดงรูปแบบและความหมายในรูปที่ 1
แบ่งการแสดงค่าเวลาออกเป็น 3 ส่วนคือ
1. เวลาในหน่วยชั่วโมงแทนด้วย LED สีแดง 5 ดวง เมื่อตีความเป็นเลขฐานสอง จะแสดงค่าได้ 00000 ถึง 11111 หรือ 0 ถึง 31 แต่เนื่องจากเวลาในหน่วยชั่วโมง มีค่า 0 ถึง 23 ดังนั้นการแสดงผลจึงเกิดขึ้นได้ 00000 ถึง 10111
2. เวลาในหน่วยนาทีแทนด้วย LED สีเหลือง 6 ดวง เมื่อตีความเป็นเลขฐานสอง จะแสดงค่าได้ 000000 ถึง 111111 หรือ 0 ถึง 63 แต่เวลาในหน่วยนาที มีค่า 0 ถึง 59 ดังนั้นการแสดงผลจึงเป็น 00000 ถึง 111011
3. เวลาในหน่วยวินาทีแทนด้วย LED สีเขียว 6 ดวง การอ่านค่าและแสดงผลจะเหมือนกับในหน่วยนาที
 
การอ่านค่าเวลาจะต้องทราบถึงค่าน้ำหนักประจำหลักเสียก่อน ในบิตขวาสุดเป็นบิตที่มีค่าต่ำสุดคือ 2^0 หรือเท่ากับ 1 (ในกรณีบิตนั้นมีค่าเป็น "1" หรือแสดงด้วยการติดสว่างของ LED) บิตถัดมาทางซ้ายจะมีค่าเพิ่มขึ้นเป็น 2^1 = 2, 2^2 = 4, 2^3 = 8, 2^4 = 16 (บิตซ้ายสุดในกรณี 5 บิต) และ 2^5 = 32 (บิตซ้ายสุดในกรณี 6 บิต) จากนั้นนำค่าน้ำหนักประจำหลักคูณกับค่าของหลักนั้นๆ ซึ่งก็คือ "1" หรือ "0" หลักหรือบิตใดมีค่าเป็น "0" ก็จะได้ผลเป็นศูนย์ บิตใดเป็น "1" ก็จะได้ค่าประจำหลักออกมา จากนั้นนำค่าของทุกหลักมารวมกัน ก็จะได้ค่าเวลาที่ต้องการ ในรูปที่ 2 แสดงตัวอย่างการคำนวณเพื่ออ่านค่าเวลา
 
ดังนั้น งานนี้ต้องมีการลับสมองด้วยการคูณและบวกเลขกันหน่อย จึงจะรู้ว่า ตอนนี้กี่โมงแล้ว

ติดตามสร้างโครงงานนี้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 27 

สั่งซื้อออนไลน์


 

 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear