Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Tilt-51 เครื่องวัดความเอียงควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
โครงงาน - ฉบับที่ 28 JUNE 2012
tilt-51อีกหนึ่งการต่อยอดบอร์ด TPE-51 มาเป็นโครงงานเครื่องมือวัดปริมาณทางกายภาพที่ใช้งานได้จริง เมื่อ MCS-51 เชื่อมต่อกับโมดูลวัดความเร่ง 2 แกน ก็จะได้เป็นเครื่องมือวัดความเอียงแสดงผลด้วยระบบตัวเลข แสดงค่าความเอียงทั้งในแนวแกน X (แนวระนาบ) และแกน Y (แนวตั้ง)
 
นานมาแล้วเราวัดระดับการเอียงด้วยระดับน้ำ ในปัจจุบันมีการพัฒนาตัวตรวจจับแบบใหม่ๆ เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานในลักษณะนี้ คำตอบสำหรับความต้องการนี้คือ ตัวตรวจจับความเร่ง 2 แกน (2-axis accellerometer sensor) เพียงเชื่อมต่อสัญญาณเอาต์พุตจากตัวตรวจจับนี้เข้ากับไมโครคอนโทรลเลอร์และเขียนโปรแกรมอีกนิดหน่อย ห็จะได้เป็นเครื่องมือวัความเอียงที่แสดงผลด้วยโมดูล LCD โดยแสดงค่ามุมเอียงได้ทั้งในแนวแกน X และ Y MEMSIC2125 โมดูลตัวตรวจจับความเร่ง 2 แกน
 
เป็นโมดูลวัดความเร่ง (accellerometer sensor) ที่ใช้ตัวตรวจจับความเร่งเบอร์ MXD2125GL ของ Memsic Inc. โดยภายในบรรจุตัวตรวจจับความเร่งแบบ 2 แกน วัดได้ทั้งความเร่งในเชิงพลศาสตร์ (dynamic acceleration) หรือความสั่นสะเทือน (vibration) และเชิงสถิตยศาสตร์ (static accelleration) ซึ่งก็คือความเร่งจากแรงโน้มถ่วงโลก (gravity) มีคุณสมบัติที่น่าสนใจดังนี้
• วัดความเร่งในย่าน ±2g
• ความละเอียดสูงกว่า 1mg (g = 9.81m/s2)
• โครงสร้างเป็นตัวตรวจจับความเร่งแบบ 2 แกน (ตั้งฉากกัน)  ผลิตด้วยเทคโนโลยี CMOS
• ติดตั้งวงจรประมวลผลสัญญาณมาภายใต้ตัวถังเดียวกัน
• ทนการเปลี่ยนแปลงแบบเฉียบพลันที่ความเร่งถึง 50,000 g
• รับแรงดันไฟเลี้ยงได้ตั้งแต่ +3 ถึง +5.25V

ติดตามสร้างโครงงานนี้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 28

สั่งซื้อออนไลน์


 

 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear