Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Universal Counter
โครงงาน - ฉบับที่ 30 October 2012

บอร์ดนับเลขอเนกประสงค์

 

เครื่องนับเลข 4 หลักแสดงผลด้วย LED ตัวเลข 7 ส่วนที่มีแสงสีเฉพาะตัว ขนาดใหญ่ มองเห็นชัด เลือกโหมดการนับได้ และมีจุดต่อตรวจจับเพื่อนำมาควบคุมการนับได้ เป็นโครงงานแบบโอเพ่นซอร์ส ต่อยอดหรือดัดแปลงเฟิร์มแวร์เพื่อเปลี่ยนการทำงานได้ตามต้องการ

 

โครงงานเครื่องนับเลขแบบดิจิตอลมีการนำเสนอมาอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย และนี่คืออีกหนึ่งทางเลือกที่มีความแตกต่างด้วยการดัดแปลง LED ตัวเลข 7 ส่วนขนาด 1 นิ้วให้มีแสงสีที่แตกต่างเฉพาะตัวจากโครงงาน "เปลี่ยนสีของ LED ตัวเลข 7 ส่วน" ทำให้การแสดงผลของเครื่องนับเลขตัวนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

 

ไม่เพียงเท่านั้น ด้วยการใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ StartUSB ทำให้ผู้ใช้งานที่ต้องการต่อยอดและดัดแปลงแก้ไขเฟิร์มแวร์ที่ใช้ควบคุมการทำงานสามารถดำเนินการได้ ด้วยการต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต USB ทั้งเพื่อการโปรแกรมเฟิร์มแวร์ใหม่ และการสื่อสารข้อมูล นอกจากนั้น Universal Counter ตัวนี้ยังมีจุดต่ออินพุตสำหรับเชื่อมต่อกับตัวตรวจจับภายนอกทั้งแบบดิจิตอลและอะนาลอกได้อีกต่างหาก (แต่ต้องพัฒนาเฟิร์มแวร์เพิ่มเติม)

 

ดังนั้น Universal Counter ตัวนี้จึงอเนกประสงค์สมชื่อเพราะทำหน้าที่เป็นเครื่องนับจำนวนก็ได้ หรือจะใช้เป็นบอร์ดควบคุมที่มีจอแสดงผลเป็นตัวเลข 8 หลักก็ไม่เลว ในด้านการเรียนรู้ก็นำไปใช้เป็นบอร์ดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ก็ได้เช่นกัน

 

คุณสมบัติที่แตกต่างและไม่ธรรมดา

Universal Counter ที่นำมาแนะนำให้ลองสร่างกันนี้ มีคุณสมบัติทางเทคนิคที่สำคัญดังนี้

• ควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18F2550 โดยใช้บอร์ด StartUSB

• แสดงผลด้วย LED ตัวเลข 7 ส่วน ขนาด 1 นิ้ว 8 หลัก

• ในส่วนของการแสดงผลใช้ไอซีขับ LED โดยเฉพาะทำให้การแสดงผลราบรื่น ไม่มีการกะพริบ

• เลือกโหมดการนับได้ทั้งแบบนับขึ้น และโหมดนับลง โดยใช้สวิตช์

• มีจุดต่ออินพุตเพื่อเชื่อมต่อตัวตรวจจับภายนอกได้

• มีสวิตช์กดติดปล่อยดับ 3 ชุด สำหรับกำหนดเงื่อนไขในการทำงาน

• มีจุดต่อขาพอร์ตอินพุตเอาต์พุตของไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อนำไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกเพิ่มเติมได้


ติดตามสร้างโครงงานนี้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 30 หรือสมัครสมาชิกราย 12 ฉบับ ในราคา 800 บาท พร้อมรับส่วนลด 15% เมื่อซื้อสินค้าจากwww.inex.co.th

สั่งซื้อออนไลน์


 

 

 

 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear