Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Photo Magic ภาพที่ขับแสงสีได้เมื่อคุณเข้าใกล้
โครงงาน - ฉบับที่ 31 January 2013

เพิ่มลูกเล่นให้รูปภาพนิ่งๆ มีปฏิสัมพันธ์กับคนดู ขับแสงสีมากน้อยตามระยะประชิดภาพ

 

มาสนุกกับการใช้ LM3914 ไอซีวัดแรงดันที่ให้ผลการทำงานด้วย LED ในเชิงงานศิลปอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อภาพวาดหรือโปสเตอร์ติดผนัง สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับคนดูได้ มันจะเท่ขนาดไหน และนี่คืออีกหนึ่งการใช้ตัวตรวจจับปริมาณทางกายภาพมาผสานกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน เพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ผสานกับงานศิลปะได้อย่างลงตัว

 

หลบหน่อยพระเอกมา...GP2D120 โมดูลวัดระยะทางด้วยแสงอินฟราเรด

เมื่อมีการปฏิสัมพันธ์หรืออินเตอร์แอกตีฟในงานอิเล็กทรอนิกส์ ย่อมต้องมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า ตัวจตรวจจับหรือเซนเซอร์ ในโครงงานขอแนะนำ GP2D120 โมดูลตรวจจับและวัดระยะทางด้วยแสงอินฟราเรด เป็นผลงานของ Sharp Semiconductor

GP2D120 วัดระยะทางได้ในช่วง 3 ถึง 40 เซนติเมตร โดยให้ผลการทำงานเป็นแรงดันไฟตรงในช่วง 0.4 ถึง 2.4V แปรผกผันกับระยะห่างของวัตถุที่ตรวจวัดได้ นั่นคือ หากระยะตรวจจับไกล แรงดันเอาต์พุตจะต่ำ แต่ถ้าตรวจจับวัตถุได้ในระยะใกล้ๆ แรงดันเอาต์พุตที่ได้จะสูง

 

หากันจนเจอกับ LM3914 คือที่มาของวงจร PhotoMagic

เมื่อโมดูล GP2D120 ให้แรงดันไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงกับระยะของวัตถุที่ตรวจจับได้ ทำให้นำมาเชื่อมต่อกับวงจรวัดแรงดันที่แสดงผลด้วย LED 10 ดวง โดยใช้ไอซีเบอร์ LM3914 กำหนดให้ LED แสดงผลแต่ละดวงแทนระยะทางของวัตถุที่ตรวจจับได้โดยประมาณ และถ้าหากมีวัตถุเข้ามาใกล้มากๆ ก็จะมีเสียงเตือนด้วย เมื่อนำวงจรและอุปกรณ์ทั้งหมดติดตั้งเข้ากับกรอบรูป ภาพแขวน หรือโปสเตอร์ ก็จะได้เป็น PhotoMagic ที่อินเตอร์แอกตีฟกับคนชมภาพได้


 

ติดตามสร้างโครงงานนี้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 31 หรือสมัครสมาชิกราย 12 ฉบับ ในราคา 800 บาท พร้อมรับส่วนลด 15% เมื่อซื้อสินค้าจากwww.inex.co.th

สั่งซื้อออนไลน์


 

 

 

 

 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear