Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Droid2Droid Controller
โครงงาน - ฉบับที่ 31 January 2013

มาสร้างระบบควบคุมไร้สายผ่าน WiFi โดยใช้อุปกรณ์แอนดรอยด์ 2 ตัว ทำงานร่วมกัน สั่งงานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ปลายทางด้วยบอร์ด IOIO-Q

 

กลับมาอีกครั้งกับโครงงานสำหรับบอร์ด IOIO ครับ คราวนี้ผมก็จะขอประยุกต์ในเชิงแอดวานซ์เพิ่มขึ้นอีกหน่อย เดิมทีบอร์ด IOIO และ IOIO-Q รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แอนดรอยด์ผ่านสาย USB หรือบลูทูธ แต่ในโครงงานนี้จะขยับไปถึงการติดต่อผ่านระบบเครือข่บไร้สายหรือ WiFi

โดยใช้วิธีให้อุปกรณ์แอนดรอยด์เครื่องหนึ่งสั่งงานไปยังอุปกรณ์แอนดรอยด์อีกตัวหนึ่งที่ต่อกับบอร์ด IOIO หรือ IOIO-Q ทำให้ควบคุมบอร์ด IOIO หรือ IOIO-Q ได้ไกลมากขึ้น เพราะเป็นการสั่งงานภายในเครือข่าย WiFi ด้วยแนวคิดของโครงงานนี้เป็นการลดข้อจำกัดด้านระยะทางในการติดต่อและใช้งานบอร์ด IOIO และ IOIO-Q กับอุปกรณ์แอนยดรอยด์ลงได้ ทั้งยังนำไปประยุกต์เป็นโครงงานอื่นๆ ได้หลากหลายอีกด้วย

 

 

หลักการทำงาน

ในรูปที่ 1 เป็นไดอะแกรมแสดงแนวคิดของโครงงานนี้ อุปกรณ์แอนดรอยด์ #1 จะส่งข้อมูลสั่งงานไปยังอุปกรณ์แอนดรอยด์ #2 ด้วยวิธีการส่งข้อมูลในวง LAN ที่เรียกว่า TCP/IP โดยส่งเป็นข้อความไปยังอุปกรณ์แอนดรอยด์ที่ต่อกับบอร์ด IOIO-Q ดังนั้นอุปกรณ์แอนดรอยด์ทั้งสองเครื่องจะต้องเชื่อมต่อ WiFi ในเครือข่ายเดียวกันด้วย จากนั้นกำหนดให้อุปกรณ์แอนดรอยด์ #2 ที่ต่อกับบอร์ด IOIO-Q ตรวจสอบข้อความที่ได้รับมาว่า เป็นคำสั่งใด แล้วปฏิบัติตามคำสั่งนั้นๆ เช่น LED1-ON หมายถึง ควบคุมให้ LED ที่ต่อกับขา 1 ของบอร์ด IOIO-Q ติด, LED4-OFF หมายถึง ควบคุม LED ที่ต่อกับขา 4 ของบอร์ด IOIO-Q ให้ดับ เป็นต้น คำสั่งที่กำหนดไว้ในเบื้องต้นทั้งหมดมีดังนี้

 

LED1-ON : LED ที่ขา 1 ของบอร์ด IOIO-Q ได้รับลอจิก HIGH จึงติดสว่าง
LED1-OFF : LED ที่ขา 1 ของบอร์ด IOIO-Q ได้รับลอจิก LOW จึงดับ
LED2-ON : LED ที่ขา 2 ของบอร์ด IOIO-Q ได้รับลอจิก HIGH จึงติดสว่าง
LED2-OFF : LED ที่ขา 2 ของบอร์ด IOIO-Q ได้รับลอจิก LOW จึงดับ
LED3-ON : LED ที่ขา 3 ของบอร์ด IOIO-Q ได้รับลอจิก HIGH จึงติดสว่าง
LED3-OFF : LED ที่ขา 3 ของบอร์ด IOIO-Q ได้รับลอจิก LOW จึงดับ
LED4-ON : LED ที่ขา 4 ของบอร์ด IOIO-Q ได้รับลอจิก HIGH จึงติดสว่าง
LED4-OFF : LED ที่ขา 4 ของบอร์ด IOIO-Q ได้รับลอจิก LOW จึงดับ
UPDATE : อ่านสถานะของ LED แต่ละดวง

 ติดตามสร้างโครงงานนี้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 31 หรือสมัครสมาชิกราย 12 ฉบับ ในราคา 800 บาท พร้อมรับส่วนลด 15% เมื่อซื้อสินค้าจากwww.inex.co.th

 

สั่งซื้อออนไลน์


 

 

 

 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear