Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
TitanThermo
โครงงาน - ฉบับที่ 33 March 2013

เครื่องวัดอุณหภูมิแสดงผลด้วย LED 100 ดวง

โครงงานเครื่องวัดอุณหภูมิที่นำมาเสนอในแบบที่แตกต่าง เกาะเกี่ยวกับหน้าตาของแท่งปรอทรุ่น คุณพ่อ ใช้ LED 100 ดวงหลากสี บอกอุณหภูมิ ร้อนหนาว แถมมีขนาดใหญ่จนนำไปใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์อวดศักยภาพของผู้สร้างได้อย่างเต็มภาคภูมิ

 

 

ชื่อโครงงานบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ Titan แปลว่า คนตัวใหญ่ ประมาณน้องๆ ยักษ์ ส่วนคำว่า Thermo มาจาก Thermometer ก็บอกชัดว่า เป็นตัววัดอุณหภูมิ ดังนั้นโครงงานที่จะนำเสนอต่อไปนี้จึงเป็นเรื่องของเครื่องวัดอุณหภูมิขนาดใหญ่ เพราะมันมีความยาวถึง 140 ซม. การ วัดอุณหภูมิมีเครื่องมือหลายประเภทให้เลือกใช้ ถ้าเป็นการวัดอย่างง่ายๆ เลยก็อาจใช้เทอร์โมมิเตอร์ที่อาศัยหลักการขยายตัวของของเหลวภายในกระเปาะหลอดแก้ว กล่าวคือ เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นของเหลวภายในกระเปาะก็จะขยายตัว ถ้าหากอุณหภูมิลดลงก็ทำให้ของเหลวภายในกระเปาะแก้ว เกิดการหดตัว โดยข้างๆ หลอดแก้วมีสเกลบอกปริมาณอุณหภูมิในหน่วย องศาเซลเซียสหรือฟาเรนไฮต์ ซึ่งมีการสอบเทียบให้ใช้วัดอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำระดับหนึ่งแล้ว

 

ถ้าหากออกแนวอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องใช้ตัวตรวจจับ อาทิ เทอร์มิสเตอร์ เทอร์โมคัปเปิล หรือโมดูลวัดอุณหภูมิที่ทำงานร่วมกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการวัดความเปลี่ยนแปลงของสัญญาณ แล้วทำการปรับปรุงให้ได้ผลการวัดที่มีความแม่นยำถูกต้อง เพื่อนำมาแสดงผลเป็นแถบหรือค่าตัวเลขที่สัมพันธ์กับอุณหภูมิที่วัดได้

 

พระเอกคนเดิม LM3914 กับผู้ช่วยวัดอุณหภูมิตัวเก่ง

โทรลเลอร์ ไม่มีการเขียนโปรแกรมใดๆ ทั้งนั้น งานนี้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานล้วนๆ แต่เดิมจะเลือกใช้ไอซีออปแอมป์มาต่อวงจรเปรียบเทียบสัญญาณและแสดงผลเป็น LED แต่ถ้าหากต้องการแสดงผลที่ละเอียดในระดับองศาละ 1 ดวง คงต้องใช้ ออปแอมป์และตัวต้านทานจำนวนมากมาย จึงต้องหาพระเอกคนใหม่ ซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหน เจ้าไอซีเบอร์ LM3914 พระเอกที่คุ้นเคย ในตัว LM3914 บรรจุวงจรเปรียบเทียบสัญญาณไว้ 10 ชุด และยังสามารถกำหนดระดับสัญญาณที่จะทำให้ภาคแสดงผลนั้นติดในแต่ละลำดับได้ไม่ยากนัก โดยการใส่ตัวต้านทานเพียงไม่กี่ตัว ทั้งยังใช้งานร่วมกับตัวตรวจจับที่ให้ผลการทำงานเป็นแรงดันไฟตรงได้เป็นอย่างดี

 

เนื่องจากงานนี้ต้องการแสดงผล 100 องศา ด้วย LED 100 ดวง จึงทำให้ต้องมีการต่อพ่วง LM3914 ถึง 10 ตัวซึ่งแตกต่างไปจากโครงงานที่ใช้ไอซีเบอร์นี้ก่อนหน้านี้ทั้งหมด ซึ่งใช้ LM 3914 เพียงตัวเดียว

 

ทางด้านตัวตรวจจับอุณหภูมิ เลือกใช้แผงวงจร ZX-THERMOMER ดังแสดงหน้าตาในรูปที่ 2 ตัวตรวจจับหลักของ ZX-THERMOMER คือ เทอร์มิสเตอร์แบบมีอีพ็อกซี่หุ้มเพื่อให้ใช้วัดอุณหภูมิในน้ำได้ ผลการทำงานของแผงวงจรตรวจจับนี้เป็นแรงดันไฟตรง ในช่วง 0 ถึง +5V ทำให้ Titan Thermometer จึงใช้วัดอุณหภูมิในอากาศและในน้ำได้

 


ติดตามสร้างโครงงานนี้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 33 หรือสมัครสมาชิกราย 12 ฉบับ ในราคา 800 บาท พร้อมรับส่วนลด 15% เมื่อซื้อสินค้าจากwww.inex.co.th

สั่งซื้อออนไลน์


 

 

 

 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear