Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ลอง-เล่น-ใช้ โมดูลกล้อง สำหรับ Raspberry Pi
โครงงาน - ฉบับที่ 36 August 2013
เขียนโดย zfk.hs1   

ตอน การถ่ายภาพต่อเนื่องโดยใช้ Bash Script

 

จัดมาอย่างต่อเนื่องกับเทคนิคเล็กๆ น้อยเพื่อการใช้งานโมดูลกล้อง Raspberry Pi ในแบบไร้สไตล์

 

จาก TPE#35 ผู้เขียนไดัแนะนำโมดูลกล้อง Raspberry Pi ไปพอหอมปากหอมคอ ฉบับนี้มาว่ากันต่อกับการถ่ายภาพต่อเนื่อง Time-lapse ของดอกไม้หรือดวงดาวกัน โดยทำให้บอร์ด Raspberry Pi ทำงานได้ทันทีเมื่อจ่ายไฟ โดยไม่ต้องใช้คีย์บอร์ดเพื่อทำการ login หรือพิมพ์คำสั่งใดๆ แต่ใช้ Bash script ทำงานให้แทน คุณผู้อ่านสามารถนำเทคนิคนี้ไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้ด้วย

 

บทความตอนนี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นการสั่งงานให้โมดูลกล้อง Raspberry Pi ถ่ายภาพต่อเนื่อง จากนั้นจะอธิบายถึงวิธีที่ทำให้ Raspberry Pi ทำงานตามที่กำหนดให้ล่วงหน้าผ่าน Bash script ส่วนที่สองเป็นการปรับแต่งให้ Raspberry Pi สั่งให้สคริปต์ทำงานเองเมื่อเปิดเครื่อง

 

1. ทดสอบการถ่ายภาพต่อเนื่อง

1.1 ติดตั้งและตรวจสอบฮาร์ดแวร์

หลังจากเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว (วิธีติดตั้งโมดูลกล้องและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง อ่านได้จาก TPE#35) ลำดับต่อไปคือ ตรวจสอบพื้นที่ว่างใน SD การ์ดว่ามีพื้นที่มากพอหรือไม่ เพื่อป้องกันหน่วยความจำเต็มในขณะใช้งานจริง โดยเปิดเทอร์มินอล พิมพ์คำสั่ง $ df -h จะได้ผลดังนี้

 

จากข้อมูลที่แสดง พบว่า SD การ์ดของผู้เขียนมีพื้นที่เหลือมากพอ (เหลือ 11GB) สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการลดความละเอียดของภาพและลดการใช้พื้นที่ของ SD การ์ด ให้ใช้ออปชั่น -w และ -h เพื่อกำหนดความกว้าง (w) และความสูง (h) ของภาพ โดยพิมพ์คำสั่งดังนี้

$ raspistill -hf -o image.jpg -w 640 -h 480 เป็นการสั่งให้ถ่ายภาพชื่อ image.jpg โดยกำหนดให้มีความกว้าง 640 พิกเซล สูง 480 พิกเซล

 

1.2 ทดสอบคำสั่งถ่ายภาพต่อเนื่อง

คำสั่งสำหรับถ่ายภาพต่อเนื่อง Time-lapse มีตัวแปรเวลาในคำสั่ง 2 ค่า มีหน่วยเป็นมิลลิวินาที (ms) ดังนี้

 

-t หมายถึง time out เป็นการกำหนดเวลาตั้งแต่เริ่มถ่ายภาพจนหยุดการทำงาน

 

-tl หมายถึง time-lapse เป็นการกำหนดช่วงเวลาของการถ่ายภาพ หยุดรอ และถ่ายภาพซ้ำ

 

%d เป็นหมายเลขของภาพถ่าย จะเพิ่มค่า +1 ทุกครั้งหลังจากถ่ายภาพ


 

 

ติดตามอ่านบทความนี้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 36 หรือสมัครสมาชิกราย 12 ฉบับ ในราคา 800 บาท พร้อมรับส่วนลด 15% เมื่อซื้อสินค้าจากwww.inex.co.th

สั่งซื้อออนไลน์  สมัครสมาชิก


 

 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear