Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
MB9BF506-Stamp
โครงงาน - ฉบับที่ 36 August 2013
เขียนโดย ผศ. โอภาส ศิริครรชิตถาวร / อานนท์ หม้อสุวรรณ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ   

mb9bf506-stampบอร์ดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ 32 บิต

บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 32 บิต ARM Cortex-M3 ค่าย Fujitsu พัฒนาโดยคณาจารย์และนักศึกษาคนไทยเพื่อเสริมการเรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์ร่วมสมัย

 

ปัญหาหนึ่งของนักทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ในเมืองไทยที่พบกันมากคือ เมื่อเลือกศึกษาเรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ใดเบอร์หนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 32 บิตในตระกูล ARM จนเชี่ยวชาญแล้ว ย่อมมีความต้องการออกแบบแผงวงจรเป็นของตัวเอง ทว่ากลับต้องพบกับปัญหาโลกแตกเนื่องจากหาซื้อไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์นั้นๆ ในจำนวนน้อยเพื่อทำชิ้นงานหรืองานวิจัยต่อยอดไม่ได้ เนื่องจากไม่มีผู้ขายปลีก ครั้นติดต่อกับตัวแทนจำหน่าย เขาจะเน้นขายจำนวนมากๆ ให้กับโรงงานใหญ่ ทางออกหนึ่งคือ ต้องสั่งซื้อปลีกจากต่างประเทศ ซึ่งต้องเสียค่าขนส่งพอสมควร บางครั้งแพงกว่าค่าไมโครคอนโทรลเลอร์เสียอีก

 

ปัญหานี้ได้รับการผ่อนคลายลงเมื่อบริษัท อีเลคทรอนิกส์ซอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายไมโครคอนโทรลเลอร์ของ Fujitsu Semiconductor ได้นำไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM Cortex-M3 เบอร์ M9BF506N เข้ามาจำหน่ายปลีกในราคาถูก ทำให้ครู-อาจารย์ในมหาวิทยาลัยสามารถนำมาศึกษา ทดลองใช้ ออกแบบวงจรใช้งานจริงได้อย่างเป็นไปได้มากขึ้น นับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพัฒนาบอร์ดทดลอง ARM Cortex-M3 ขนาดเล็ก โดยใช้ชิป MB9BF506N

 

คุณสมบัติทางเทคนิคที่น่าสนใจของ MB9BF506N

ไมโครคอนโทรลเลอร์ MB9BF506N นี้ เป็นรุ่นที่มีความสามารถสูง บรรจุในตัวถัง LQFP ขนาด 100 ขา มีคุณสมบัติโดยสรุปดังนี้

 

 • • แกนกลางเป็นซีพียู 32 บิต ARM Cortex-M3 ทำงานด้วยความถี่สูงสุด 80MHz โดยมีสมรรถนะ 1.25 DMIPS/MHz (Dhystone 2.1)
 • • หน่วยความจำโปรแกรมแบบแฟลช ความจุ 512 กิโลไบต์ ทำงาน 0 wait stat
 • • หน่วยความจำสแตติกแรม 64 กิโลไบต์ แบ่งเป็น 32 กิโลไบต์สำหรับซีพียูอย่างเดียว และอีก 32 กิโลไบต์สำหรับซีพียูหรือโมดูล DMA
 • • External Bus Interface สำหรับต่อกับหน่วยความจำภายนอกได้ทั้งสแตติกแรม, นอร์แรม และแนนด์แฟลช
 • • วงจรเชื่อมต่อ USB 2.0 ทั้งในโหมดอุปกรณ์และโฮสต์
 • • วงจรเชื่อมต่อบัส CAN 2.0A/B ที่ความเร็วสูงสุด 1 เมกะบิตต่อวินาที
 • • วงจรเชื่อมต่ออนุกรมแบบหลายฟังก์ชั่น 8 ชุด โดยกำหนดแยกแต่ละชุดให้ทำงานตามมาตรฐาน UART, CSIO, LIN และ I2C
 • • วงจรแปลงสัญญาณอะนาลอกเป็นดิจิตอล ความละเอียด 12 บิต 16 ช่อง ความเร็ว 1.0 ไมโครวินาทีที่ +5V
 • • วงจรไทเมอร์พื้นฐาน 8 ช่อง โดยกำหนดให้แต่ละช่องทำงานเป็นไทเมอร์ PWM 16 บิต, ไทเมอร์ PPG (Programmble Pulse Generator) 16 บิต, ไทเมอร์รีโหลด16/32 บิต, ไทเมอร์ PWC (Programmable Width Counter) 16/32 บิต
 • • พอร์ตอินพุตเอาต์พุตอเนกประสงค์ (GPIO) สูงสุด 81 ขา ควบคุมการต่อพูลอัปของแต่ละขาได้ อ่านค่าสถานะแต่ละขาได้โดยตรง และเปลี่ยนหน้าที่ของขาได้
 • • วงจรมัลติฟังก์ชั่นไทเมอร์ (Multi-function Timer) สูงสุด 2 หน่วย นำไปใช้ควบคุมมอเตอร์ระดับสูงได้
 • • วงจรนาฬิกา 2 ช่องแบบตัวนับลง 32/16 บิตกำหนดให้ทำงานแบบนับอิสระ (free-running), รีโหลด (reload) หรือแบบโมโนสเตเบิล (monostable) ได้
 • • วอตช์เคาน์เตอร์ (Watch counter) ใช้นับคาบเวลาสำหรับกระตุ้น ฮาร์ดแวร์ให้ออกจากโหมดประหยัดพลังงาน โดยกำหนดคาบเวลาสูงสุด 64 วินาที
 • • วอตช์ด็อกไทเมอร์แบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
 • • ตัวช่วยคำนวณ CRC สนับสนุนทั้ง CCITT CRC16 และ IEEE-802.3 CRC32
 • • วงจรกำเนิดสัญญาณนาฬิกาและรีเซ็ต
 • • วงจรตรวจจับแรงดันต่ำกว่าค่าที่กำหนด (Low Voltage Detector : LVD) กำหนดได้ว่าเมื่อแรงดันต่ำกว่าค่าที่กำหนดให้อินเตอร์รัปต์หรือรีเซ็ตระบบได้
 • • โหมดประหยัดพลังงาน 3 โหมดได้แก่ SLEEP, TIMER และ STOP
 • • รองรับการดีบัก 2 โหมดคือ Serial Wire JTAG Debug Port (SWJ-DP) และ Embedded Trace Macrocells (ETM)
 • • รองรับแหล่งจ่ายไฟเลี้ยง+ Vcc = +2.75 ถึง +5.5V

 

ความสามารถที่เด่นก็คือ ใช้ไฟเลี้ยงได้ตั้งแต่ +2.75 ถึง +5.5V เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ 32 บิตไม่กี่ตัวที่ใช้ไฟเลี้ยงได้ถึง +5V ทำให้ต่อใช้งานกับฮาร์ดแวร์ภายนอกรุ่นที่ใช้แรงดัน +5V ได้ทันที ภายในไอซีมีเฟิร์มเวอร์ของบูตโหลดเดอร์ที่เลือกได้ว่า จะดาวน์โหลดโปรแกรมภาษาเครื่องให้กับตัวชิปผ่านทางพอร์ตอนุกรมหรือพอร์ต USB ได้ จากคุณสมบัติเด่นหลายประการข้างต้น จึงเลือกชิปตัวนี้มาออกแบบแผงวงจรพื้นฐานเพื่อใช้ศึกษาไมโครคอนโทรลเลอร์ MB9BF506


 

 

ติดตามสร้างโครงงานนี้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 36 หรือสมัครสมาชิกราย 12 ฉบับ ในราคา 800 บาท พร้อมรับส่วนลด 15% เมื่อซื้อสินค้าจากwww.inex.co.th

สั่งซื้อออนไลน์  สมัครสมาชิก


 

 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear