Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
S7V7F5 โมดูลสวิตชิ่งเรกูเลเตอร์ +5V
โครงงาน - ฉบับที่ 37 September 2013
เขียนโดย กฤษดา ใจเย็น   

S7V7F5ลดความยุ่งยากในการออกแบบภาคจ่ายไฟตรงแบบสวิตชิ่งสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์และวงจรดิจิตอลที่ต้องการไฟเลี้ยง +5V จากแหล่งจ่ายไฟ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาด้วยโมดูล สวิตชิ่งเรกูเลเตอร์ตัวจิ๋วนี้

 

S7V7F5 เป็นชื่อของโมดูลสวิตชิ่งเรกูเลเตอร์คุณภาพสูงผลิตโดย Pololu (www.pololu.com) เพื่องานที่ต้องการรักษาระดับแรงดันคงที่ที่ +5V จากแรงดันอินพุตที่อาจต่ำกว่าและสูงกว่า +5V โดยแรงดันที่รับได้อยู่ในช่วง +2.7V ถึง +11.8V นั่นคือ หากแรงดันอินพุตต่ำกว่า +5V โมดูลนี้จะทำการทวีแรงดันขึ้นหรือทำงานในโหมด step up เพื่อให้ได้แรงดันเอาต์พุต +5V หากแรงดันอินพุตสูงกว่า +5V วงจรก็ทำงานกลับกันคือ ลดแรงดันหรือทำงานในโหมด step down เพื่อให้แรงดันเอาต์พุตเป็น +5V เช่นเดิม โดยการเปลี่ยนโหมดทำงานจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ นับเป็นโมดูลจ่ายไฟที่มีความชาญฉลาดมาพอสมควรเลยทีเดียว ด้านความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้า ก็ไม่เบา เพราะมันสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 1A ในโหมด Step Down และ 500mA ในโหมด Step Up ภายใต้ขนาดของโมดูลเพียง 9 x 12 มม.เท่านั้น

 

คุณสมบัติทางเทคนิคที่สำคัญ

• รองรับแรงดันอินพุตช่วง +2.7V ถึง +11.8V

 

• ให้แรงดันเอาต์พุตคงที่ +5V ค่าความผิดพลาดด้านบวก 5% และด้านลบ 3%

 

• จ่ายกระไฟฟ้าต่อเนื่องได้ 1A เมื่ออยู่ในโหมด Step Down และ 500mA เมื่ออยู่ในโหมด Step Up

 

• มีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน ใช้กระแสไฟฟ้าน้อยกว่า 0.1mA

 

• มีระบบป้องกันอุณหภูมิเกินและป้องกันการลัดวงจร (แต่ไม่ป้องกันการจ่ายไฟกลับขั้ว)

 

• ขนาด 9 x 12 x 3 มม.

 

 


 

ติดตามสร้างโครงงานนี้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 37 หรือสมัครสมาชิกราย 12 ฉบับ ในราคา 800 บาท พร้อมรับส่วนลด 15% เมื่อซื้อสินค้าจากwww.inex.co.th

สั่งซื้อออนไลน์  สมัครสมาชิก


 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear