Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
แผงวงจรต่อพ่วง สัญญาณอเนกประสงค์ I2C Hub
โครงงาน - ฉบับที่ 38 November 2013
เขียนโดย กองบรรณาธิการ   

i2c-hubแผงวงจรแผ่นน้อยที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในกรณีที่ต้องการต่อพ่วงสายสัญญาณที่ใช้หัวต่อแบบ JST 2 มม. 3 ขา เพื่อช่วยให้แผงวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์รองรับ การติดต่อกับแผงวงจรบัส I2C ได้พร้อมกันหลายตัว โดยไม่ต้องทำการตัดต่อสาย หรือใช้ประโยชน์ในการพ่วงสายสัญญาณจาก 1 จุดเป็น 3 จุด หรือ 4 จุด แล้วแต่รุ่น สร้างได้ง่ายๆ ใช้งบประมาณต่ำ

 

สำหรับนักทดลอง, นักเรียน และครู-อาจารย์ที่ใช้แผงวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์หรือแผงวงจรควบคุมที่จุดต่อขาพอร์ตเป็นจุดต่อแบบ JST 2 มม. 3 ขา อาทิ บอร์ด Unicon, POP-XT, ATX controller, บอร์ดควบคุมหุ่นยนต์ของ INEX, IPST-SE อันเป็นแผงวงจรควบคุมหลักของชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBOX [SE] ที่มีใช้กันในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วแระเทศ อาจประสบกับความยุ่งยากเล็กๆ หากมีความต้องการต่อพ่วงสายสัญญาณพร้อมกันมากกว่า 1 จุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการติดต่อบัส I2C ที่ต้องต่อพ่วงอุปกรณ์หลายตัวที่จุดเชื่อมเดียวกัน เนื่องจากบัส I2C รองรับการต่อพ่วงของอุปกรณ์ได้พร้อมกันถึง 128 ตัว บางท่านบางคนก็เลือกวิธีตัดปลายสายออก แล้วรวบสายสัญญาณมาบัดกรีรวมกันในคราวเดียว และใช้เทปพันไว้ให้แน่น ซึ่งทำได้ไม่ง่ายนัก และต้องใช้ทักษะเชิงช่างพอสมควร

 

I2C Hub จึงเป็นทางออกของความยุ่งยากนี้ ด้วยแผงวงจรเล็กๆ ทำให้การต่อพ่วงสัญญาณสะดวกขึ้นอย่างมาก ในรูปที่ 1 แสดงหน้าตาของ I2C Hub สองรุ่นคือ TYPE-A และ TYPE-B ต่างกันที่ลักษณะของคอนเน็กเตอร์ที่ใช้

 

I2C Hub TYPE-A ใช้คอนเน็กเตอร์ JST 2.0 มม. 3 ขาตรง มีจุดต่อสัญญาณ 5 ชุด

 

I2C Hub TYPE-B ใช้คอนเน็กเตอร์ JST 2.0 มม. 3 ขางอ มีจุดต่อสัญญาณ 4 ชุด

 

 


 

ติดตามสร้างโครงงานนี้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 38 หรือสมัครสมาชิกราย 12 ฉบับ ในราคา 800 บาท พร้อมรับส่วนลด 15% เมื่อซื้อสินค้าจากwww.inex.co.th

สั่งซื้อออนไลน์  สมัครสมาชิก


 

 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear