Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
JCON-PORT4
โครงงาน - ฉบับที่ 40 Jan-Feb 2014
เขียนโดย กองบรรณาธิการ   

jcon-port4มินิบอร์ดสำหรับแปลงขั้วต่อ JST เป็น IDC

 

แผงวงจรขนาดเล็กผู้ช่วยในการเปลี่ยนขั้วต่อสัญญาณที่ใช้ คอนเน็กเตอร์แบบ JST เป็นคอนเน็กเตอร์แบบ IDC ไม่ได้มาเพียงช่องหรือชุดเดียว แต่เตรียมมาให้ถึงสี่ช่อง พร้อมจุดต่อ ไฟเลี้ยงและกราวด์ ช่วยลดภาระการต่อสายสัญญาณ โดยไม่ต้องตัดต่อหัวต่อ ทำให้สายสัญญาณเดิมเสียหาย

 

ในปัจจุบันคอนเน็กเตอร์แบบ JST (Japan Standard Terminal) ได้รับความนิยมนำมาใช้ในการเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างแผงวงจรกับแผงวงจรหรือที่เรียกว่า บอร์ดต่อบอร์ด มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุดเรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์อย่างง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น และในชุดหุ่นยนต์อัตโนมัติเพื่อการศึกษา เนื่องจากคอนเน็กเตอร์แบบนี้มีการจัดขาที่ป้องกันการต่อกลับขั้ว มีขนาดเล็ก ประหยัดพื้นที่ในการออกแบบ บนแผงวงจรหนึ่งๆ สามารถบรรจุได้หลายตัว มีจำนวนขาต่อตัวให้เลือกใช้มากพอสมควร ตั้งแต่ 2 ถึง 6 ขา และเมื่อใช้คอนเน็กเตอร์ JST ในแบบที่มีขั้วต่ออย่างน้อย 3 ขา ก็จะรองรับการต่อไฟเลี้ยงและกราวด์ระหว่างบอร์ดต่อบอร์ดได้สะดวกมากขึ้น

 

ทำไมต้องสร้างมินิบอร์ด JCON-PORT4

บอร์ดหรือแผงวงจรที่มีการจัดขาสัญญาณออกมาเป็นขั้วต่อหรือคอนเน็กเตอร์แบบ JST อาทิ บอร์ด Unicon, บอร์ควบคุมหุ่นยนต์ POP-XT หรือบอร์ด Arduino สัญชาติจีนจาก SeeedStudio และ DF Robot เมื่อต้องการต่อขาสัญญาณมายังแผงต่อวงจรหรือเบรดบอร์ด รวมถึงกับแผงวงจรที่ใช้จุดต่อแบบคอนเน็กเตอร์ IDC จะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากขึ้นมาเลยทีเดียว ทางแก้ไขง่ายที่สุดคือ ใช้สายไฟเดี่ยวเบอร์ 22AWG ซึ่งก็คือ สายที่ใช้ในการต่อวงจรบนเบรดบอร์ดมาเสียบเข้าที่หัวต่อตัวเมียของสายสัญญาณที่ใช้ขั้วต่อแบบ JST แล้วต่อปลายสายไฟเดี่ยวอีกข้างหนึ่งไปยังจุดที่ต้องการบนเบรดบอร์ดหรือบนคอนเน็กเตอร์ IDC ตัวเมีย

 

หรือนักทดลองบางท่านอาจฮาร์ดคอร์หน่อย ตัดหัวต่อแบบ JST ของสายสัญญาณทิ้งไปเลย แล้วบัดกรีขาของคอนเน็กเตอร์ IDC ตัวผู้ แล้วใช้ท่อหดหุ้มให้เรียบร้อย

 


ติดตามการสร้างใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 40 หรือสมัครสมาชิกราย 12 ฉบับ ในราคา 800 บาท พร้อมรับส่วนลด 15% เมื่อซื้อสินค้าจากwww.inex.co.th

สั่งซื้อออนไลน์  สมัครสมาชิก


 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear