Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Unicon กับตัวตรวจจับทั้งเจ็ด
โครงงาน - ฉบับที่ 40 Jan-Feb 2014
เขียนโดย Ake Exorcist   

unicon-lab40มินิโปรเจ็กต์ใช้งาน Unicon บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega32U4 ที่เข้ากันได้ กับฮาร์ดแวร์ Arduino Leonardo กับสารพัด ตัวตรวจจับ 7 แบบ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับต่อยอดไปสร้างโครงงานที่ตอบสนองความต้องการได้หลากหลายมากขึ้น

 

หนึ่งในขั้นตอนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้าง โครงงานไมโครคอนโทรลเลอร์คือ การศึกษาจากตัวอย่างเบื้องต้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทำความเข้าใจทั้งในคุณสมบัติการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงงานนั้นๆ, วงจรเชื่อมต่อ และการทำงานของโค้ดตัวอย่าง จากนั้น นำมาปรับปรุง จนได้ชิ้นงานที่มีการทำงานตามต้องการ

 

มินิโปรเจ็กต์หรือรวมโครงงานขนาดย่อมที่จะนำเสนอต่อไปนี้ บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่รับบทนำคือ Unicon บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์พิมพ์นิยมที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega32U4 ซึ่งบรรจุเฟิร์มแวร์ที่เข้ากันได้กับ Arduino Leonardo หนึ่งในโครงการระบบสมองกลฝังตัวแบบโอเพ่นซอร์ส (www.arduino.cc) ดูข้อมูลทางเทคนิคและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.uniconboard.com หรือจาก Facebook ของ Unicon ที่ www.facebook.com/uniconboard โดยมีการติดตั้งจอแสดงผล GLCD-XT เพื่อใช้ในการแสดงผล ส่วนตัวแสดงนำร่วมมีด้วยกัน 7 ตัว อันเป็นตัวตรวจจับปริมาณทางกายภาพที่มีความแตกต่างกัน ประกอบด้วย

 

1. ตัวตรวจจับแรงกดหรือ Force sensor ซึ่งมี 3 แบบคือ แบบกลม 0.16 นิ้ว, แบบกลม 0.5 นิ้ว และแบบสี่เหลี่ยม

2. HIH4030 ตัวตรวจจับความชื้นสัมพัทธ์

3. BMP085 ตัวตรวจจับความกดอากาศ

4. CMPS10 เข็มทิศดิจิตอล

5. ตัวตรวจจับแสงอัลตร้าไวโอเล็ต

6. HC-SR04 โมดูลวัดระยะทางด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิก

7. ตัวตรวจจับและวัดน้ำหนัก

 

 


 

ติดตามการสร้างใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 40 หรือสมัครสมาชิกราย 12 ฉบับ ในราคา 800 บาท พร้อมรับส่วนลด 15% เมื่อซื้อสินค้าจากwww.inex.co.th

 

สั่งซื้อออนไลน์  สมัครสมาชิก 


 

 

 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear