Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Digital Spark
โครงงาน - ฉบับที่ 43 May 2014
เขียนโดย กองบรรณาธิการ   

DigitalSparkสร้างชุดทดลองวงจรดิจิตอลจากแผงวงจร I/O Spark

จากแผงวงจรอินพุตเอาต์พุตในอนุกรม I/O Spark ที่นำเสนอใน TPE ฉบับที่ 42 นำมาต่อใช้งานร่วมกัน ผนวกกับแผงวงจรและอุปกรณ์เสริมได้เป็นชุดทดลองวงจรดิจิตอลในสไตล์โปรโต้ไทป์ที่น่าใช้งานไม่น้อย

 

หลังจากอนุกรมมินิโปรเจ็กต์ชุดใหญ่ในชื่อ I/O Spark ได้นำเสนอผ่านทางวารสาร TPE ไปไม่นาน ทางกอง บก. ก็เกิดแรงบันดาลใจบางอย่างขึ้น เมื่อลองนำแผงวงจรย่อยๆ เหล่านั้นมาวางลงบนแผ่นเพลตสำหรับทำโครงงานของ Tamiya ปรากฏว่า มันมีแววลงตัว เกิดเป็นโครงงานใหม่ได้ในลักษณะคล้ายๆ การต่อจิ๊กซอว์ของแผงวงจรเล็กๆ แต่เนื่องจากขนาดของ I/O Spark มันไม่ค่อยเท่ากัน เนื่องจากในตอนออกแบบครั้งแรก มีจุดมุ่ง หมายให้ง่ายต่อการสร้างเป็นหลัก ทำให้เมื่อนำมาวางเรียงกัน จึงดูไม่เรียบร้อยนัก จึงคิดต่อว่า หากนำมาปรับลายทองแดงกันใหม่ เพื่อทำให้ขนาดของแผงวงจรแต่ละตัวสอดคล้องกัน ก็น่าจะมาวางเรียงกันได้สวยงามมากขึ้นและหากนำแผงต่อวงจรหรือเบรดบอร์ดมาวางกลางแผ่นเพลต โดยมีกลุ่มของแผงวงจร I/O Spark ที่มีการใช้งานสอดคล้องกันมาวางล้อมรอบ ก็น่าจะกลายเป็นชุดทดลองวงจรแนวใหม่ ที่เกิดจากการเชื่อมต่อกันของแผงวงจรเล็กๆ นี่คือที่มาของ Digital Spark ชุดทดลองวงจรดิจิตอลในแบบโมดูล

 

ใช้แผงวงจรอะไรบ้าง

แผงวงจร I/O Spark ที่เลือกมาต่อร่วมกันเพื่อสร้างเป็นชุดทดลองวงจรดิจิตอลประกอบด้วย

 

1. LED8 แผงวงจร LED 8 ดวง สำหรับแสดงสถานะลอจิก

2. 7Segment4 แผงวงจร LED ตัวเลข 7 ส่วน 4 หลัก สำหรับใช้ในการทดลองวงจรถอดรหัสและวงจรนับ

3. Keypad 4x3 แผงวงจรสวิตช์เมตริกซ์ 4 x3 จุด พร้อมลำโพงเปียโซ ใช้ทดลองการสแกนคีย์สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์และวงจรเข้ารหัสสวิตช์ รวมถึงทดลองการขับเสียงของวงจรดิจิตอลด้วย

4. Slide8 แผงวงจรสวิตช์เลื่อน ใช้เป็นลอจิกสวิตช์ 8 ช่อง สำหรับป้อนสัญญาณลอจิกแก่วงจรดิจิตอล

5. Joystick แผงวงจรสวิตช์จอยสติ๊ก ใช้ป้อนสัญญาณลอจิอที่สัมพันธ์กับการกดสวิตช์แบบ 4 ทิศทาง เพื่อนำไปใช้เป็นรีโมตคอนโทรลได้

6. DAC8 แผงวงจรแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอะนาลอก 8 บิต สำหรับการทดลองวงจรแปลงข้อมูลดิจิตอล

7. SW8 แผงวงจรสวิตช์กดติดปล่อยดับ 8 จุด สำหรับป้อนสัญญาณลอจิกแบบแอกตีฟ “0” ชั่วขณะ

8. Supply Spark เป็นแผงวงจรจ่ายไฟ +5V และ +3.3V สำหรับเลี้ยงวงจรทั้งหมด เป็นแผงวงจรที่เพิ่มเข้ามาใหม่ นำเสนอวงจรและการสร้างใน TPE ฉบับเดียวกันนี้

9. แผงต่อวงจรหรือเบรดบอร์ดขนาด 2.5 x 7 นิ้ว มีจุดต่อ 800 จุด

10. แผ่นเพลตขนาดใหญ่ (210 x 160 มม.) สำหรับทำโครงงานของ Tamiya รหัส 70172

11. สกรู 3 x 8 มม., นอต 3 มม. และเสารองพลาสติกหรือโลหะสูง 6 ถึง 10 มม. (เลือกได้) สำหรับยึดแผงวงจรเข้ากับแผ่นเพลต

12. สายต่อวงจร ในที่นี้ขอแนะนำสาย IDC-1MF หรือ IDC-1FF สีแดงและดำ อย่างละ 8 ถึง 10 เส้น สำหรับเชื่อมต่อไฟเลี้ยงและกราวด์ของแผงวงจรทั้งหมดเข้าด้วยกัน

 


ติดตามต่อใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 43 หรือสมัครสมาชิกราย 12 ฉบับ ในราคา 800 บาท พร้อมรับส่วนลด 15% เมื่อซื้อสินค้าจากwww.inex.co.th

สั่งซื้อออนไลน์  สมัครสมาชิก


 

 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear