Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Melodious Doorbell
โครงงาน - ฉบับที่ 44 July 2014

doorbellเปลี่ยนเสียงกริ่งแบบเดิมๆ เป็นเสียงดนตรี 

โครงงานเสริมปรับเปลี่ยนกริ่งประตูเสียงอมตะ “ติ๊ง...ต่อง” มาเป็นเสียงดนตรีที่ไพเราะขึ้น

 

สวัสดีครับ...คุณผู้อ่าน TPE ฉบับนี้ขอนำเสนอโครงงานสร้างสรรค์ (ในความเห็นของผม) ที่ทำได้ไม่ยาก มันคือ “กริ่งประตูเสียงดนตรี” วงจรที่จะเปลี่ยนเสียงกริ่งของบ้านท่านจากเสียง “ติ๊ง..ต่อง” อันคุ้นเคย มาเป็นเสียงดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ที่ไพเราะขึ้นจากไอซีเสียงเพลง อุปกรณ์ไม่มาก หาซื้อ ได้ง่าย

 

คุณสมบัติที่ขอนำเสนอ

• เปลี่ยนเสียงกริ่งเป็นเสียงดนตรีที่ได้จากไอซีเสียงเพลงเบอร์ UM66

• ใช้ไฟเลี้ยงจากถ่านไฟฉาย 4 ก้อน ปลอดภัยหายห่วง

• ประหยัดไฟ เพราะวงจรนี้จะกินไฟก็ต่อเมื่อมีการกดกริ่งเท่านั้น เมื่อดนตรีเล่นหมดเวลา การกินไฟจะเป็นศูนย์

• วงจรไม่ซับซ้อน สร้างง่าย

• ไม่ต้องรื้อระบบกริ่งเดิม เพียงติดตั้งวงจรที่สร้างขึ้นเข้าไปเพิ่มเท่านั้น

 

วงจรและการทำงาน

วงจรสมบูรณ์แสดงดังรูปที่ 1 หลักการทำงานของมันก็ง่ายๆ ครับ เริ่มจากสวิตช์ SW1 ซึ่งเป็นรีดสวิตช์ (reed switch : คือสวิตช์ที่ต่อวงจรเมื่อมีแรงแม่เหล็กจากภายนอกมาเหนี่ยวนำ) ในภาวะปกติ SW1 จะเปิดวงจรอยู่ ซึ่งขั้วของสวิตช์ จะต่ออยู่กับคอนเน็กเตอร์ K1 กับ K2 และต่อคร่อมขั้ว C และ NO ของรีเลย์ RY1 หากมีสนามแม่เหล็กมากระทำกับ SW1 (หมายถึง มีการกดสวิตช์กริ่งประตูบ้าน) จะทำให้หน้าสัมผัสของ SW1 ต่อวงจร มีกระแสไฟฟ้าไหลจากแบตเตอรรี่ B1 ผ่านตัวต้านทาน R11 ที่ต่ออนุกรมกับ SW1 เพื่อลดกระแสไฟฟ้ากระชากเข้าสู่วงจรตั้งเวลาที่ขา 8 ของ IC1 เบอร์ LM555 หรือ NE555

 

ที่ IC1 นี้ต่อวงจรเป็นแบบโมโนสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์หรือวันช็อต เป็นวงจรที่กำเนิดสัญญาณพัลส์ออกมาครั้งละ 1 ลูก เมื่อถูกกระตุ้น เมื่อเริ่มทำงานที่ขา 3 ซึ่งเป็นขาเอาต์พุตของ IC1 จะมีแรงดันไฟบวกออกมา ทำให้ LED1 ติดสว่าง แรงดันส่วนหนึ่งจะถูกส่งไปยังตัวต้านทาน R3 และ R4 เพื่อไบอัสให้ทรานซิสเตอร์ Q1 ทำงาน เป็นผลให้รีเลย์ RY1 ทำงานตามไปด้วย หน้าสัมผัส C กับ NO จะต่อวงจรทำให้มีแรงดันจากแบตเตอรี่ B1 ส่งไปเลี้ยงวงจรอีกทางหนึ่ง นั่นคือแม้ว่าสวิตช์ SW1 จะเปิดวงจรไปแล้ว วงจรของ IC1 ก็ยังคงทำงานต่อไปได้

 


ติดตามต่อใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 44 หรือสมัครสมาชิกราย 12 ฉบับ ในราคา 800 บาท พร้อมรับส่วนลด 15% เมื่อซื้อสินค้าจากwww.inex.co.th

สั่งซื้อออนไลน์  สมัครสมาชิก


 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear