Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
IOIO Inventor ตอนที่ 2 คำสั่งของ IOIO Inventor
โครงงาน - ฉบับที่ 44 July 2014
เขียนโดย สมเกียรติ กิจวงศ์วัฒนะ   

IOIO-Inventor-part2แอปพลิเคชั่นเสริมสำหรับ App Inventor เพื่อติดต่อกับบอร์ด IOIO และ IOIO-Q

ตอนที่ 2 : คำสั่งของ IOIO Inventor

 

ตอนจบของการใช้งานแอปพลิเคชั่นเสริมที่ช่วยให้การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์แอนดรอย์ สำหรับติดต่อกับบอร์ด IOIO และ IOIO-Q ง่ายขึ้นโดยใช้ App Inventor ว่าด้วยคำสั่งที่มีไว้ให้ใช้งาน

 

สำหรับคำสั่งที่ IOIO Inventor เตรียมไว้ให้ใช้ในการติดต่อกับบอร์ดอินพุตเอาต์พุต IOIO และ IOIO-Q มีด้วยกัน 5 ชุด ทั้งส่งคำสั่งเพื่อควบคุมขาพอร์ตและคำสั่งอ่านค่าจาก ขาพอร์ตของบอร์ด IOIO และ IOIO-Q ในตอนนี้จะอธิบายอย่างสรุป เพื่อให้เห็นแนวทางในการนำคำสั่งต่างๆ ไปใช้งาน

 

ภาพรวมของคำสั่ง

คำสั่งของ IOIO Inventor ที่ใช้บน App Inventor เพื่อติดต่อกับบอร์ด IOIO และ IOIO-Q มี 5 ชุด ดังนี้

 

1. Digital ประกอบด้วย DigitalRead และ Digital Write

 

2. Analog ประกอบด้วย AnalogRead และ Analog Write

 

3. Sound มีคำสั่งเดียวคือ Sound

 

4. Motor ประกอบด้วย MotorForward, Motor Backward, MotorLeft, MotorRight, Motor, AO, MotorStop และ MotorStopAll

 

5. Servo  มีคำสั่งเดียวคือ Servo

 

โดยขาของบอร์ด IOIO และ IOIO-Q แต่ละขาจะรองรับการทำงานกับคำสั่งต่างๆ แตกต่างกัน  ดังแสดงในตารางที่ 1 ดังนั้นในการเลือกใช้งานควรตรวจสอบก่อนว่า ขาพอร์ตนั้นๆ รองรับการทำงานของคำสั่งที่ใช้งานหรือไม่

 

 


ติดตามต่อใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 44 หรือสมัครสมาชิกราย 12 ฉบับ ในราคา 800 บาท พร้อมรับส่วนลด 15% เมื่อซื้อสินค้าจากwww.inex.co.th

สั่งซื้อออนไลน์  สมัครสมาชิก


 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear