Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Mobile Web Server กับ ControlBLUE-04
โครงงาน - ฉบับที่ 5

Mobile web server

อันที่จริง​แล้ว​ใน​การ​ควบคุม​รีเลย์​ทั้ง 4 ช่อง​ของ​บอร์ด ControlBLUE-04 ผ่าน​ทาง​หน้าเวบ​เพจ​นั้น เรา​จะ​อาศัย​จาก​การ​เชื่อม​ต่อ ​ระหว่างเวบ​เพจ​จาก​การ​เปิด​เวบบราว​เซอร์ (จำพวก Internet Explorer หรือ Firefox หรือ Google Chrome เป็นต้น) เพื่อ​ติด​ต่อไป​ยัง​โทรศัพท์​เคลื่อนที่​ที่​ใช้​ระบบ​ปฏิบัติ​การ Symbian (ต่อจากนี้​ขอ​เรียก​สั้นๆ ว่า โทรศัพท์​เคลื่อนที่ Symbian)  ซึ่ง​ทำตัว​เป็น​เวบเซิร์ฟเวอร์​หรือ​เรียกว่า Mobile Web Server จากนั้น​โทรศัพท์​เคลื่อนที่​ก็​จะ​สามารถ​ตรวจจับ​การ​ร้องขอ​จาก​การ​กด ปุ่ม​ควบคุม​ที่​หน้าเวบ​เพจ​ว่า ต้องการ​เปิด/ปิด​การ​ทำงาน​รีเลย์​ใน​ ช่อง​ใด จากนั้น​โทรศัพท์​เคลื่อนที่ Symbian จะ​เชื่อม​ต่อ​กับ​บอร์ด ControlBLUE-04 ​เพื่อ​ส่ง​คำ​สั่ง​ไป​ควบคุม​รีเลย์ตาม​ช่อง​ที่​มี​การ​กดปุ่ม​ควบคุม​จาก ​หน้า​เวบ​เพจ​นั่นเอง

    ทั้งหมดนั้นคือ หลักการโดยคร่าวๆ ของโครงงานนี้ครับ ในขั้นตอนปฎิบัติจะมีรายละเอียดที่ต้องทราบพอสมควร โดยผมจะสรุปรายละเอียดเบื้องต้นที่ควรทราบเป็นหัวข้อๆ รวมถึงเครื่องมือทางฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ต้องจัดเตรียม เพื่อให้ท่านผู้อ่าน ได้ลองสร้างและพัฒนาตามกันได้


สนุก กับการสร้างโครงงานนี้ได้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 5

สั่งซื้อออนไลน์


 

 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear