Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Step Test
โครงงาน - ฉบับที่ 8

บอร์ดทดสอบหาเฟสของสเต็ปเปอร์มอเตอร์แบบยูนิโพล่าร์

นี่คือเครื่องมือช่วยหาขั้วหรือเฟสของสเต็ปเปอร์มอเตอร์แบบยูนิโพล่าร์ที่คุณสร้างเองได้จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพื้นๆ และไอซีดิจิตอลเบอร์พื้นฐาน

     สเต็ปเปอร์มอเตอร์แบบยูนิโพล่าร์เป็นมอเตอร์แบบหนึ่งที่ทำงานด้วยสัญญาณพัลส์กระตุ้นเข้าที่ขั้วต่างๆ อย่างเป็นลำดับที่ถูกต้อง ดังนั้นในการต่อใช้งานจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบขั้วหรือเฟสของขดลวดแต่ละขดของตัวสเต็ปเปอร์มอเตอร์ หากได้ของใหม่มาคงไม่ยากที่จะตรวจสอบถึงขั้วของตัวมอเตอร์ เพราะอาจได้มาจากเอกสารที่ติดมากับตัวมอเตอร์ หรือหาได้จากเวบไซต์ของผู้ผลิต
     ทว่า สเต็ปเปอร์มอเตอร์ที่มีจำหน่ายในเมืองไทยสำหรับนักเล่นนักทดลอง เกือบ 100% เป็นของที่ไม่มีเอกสารกำกับ และหาดาต้าชีตเพื่อดูข้อมูลของขั้วหรือเฟสของมอเตอร์ได้ยากมาก เท่าที่จะตรวจสอบได้ด้วยการสังเกตจากจำนวนสายของมอเตอร์และใช้มัลติมิเตอร์เราจะทราบได้เพียงว่า เป็นสเต็ปเปอร์มอเตอร์แบบไบโพล่าร์หรือยูนิโพล่าร์ ในกรณีที่เป็นแบบยูนิโพล่าร์ก็จะตรวจสอบในขั้นต้นได้เพียงสายสัญญาณหรือขั้วใดเป็นขั้วของขาร่วมหรือ common เท่านั้น การที่จะตรวจสอบหาขั้วของเฟสสัญญาณทั้งหมดด้วยการใช้เพียงมัลติมิเตอร์ไม่มีทางทำได้
 


สนุกกับการสร้างโครงงานนี้ได้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 8 

สั่งซื้อออนไลน์


 

 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear