Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Digital circuit LabBoard
โครงงาน - ฉบับที่ 8

บอร์ดทดลองวงจรดิจิตอลสำหรับผู้เริ่มต้น

ขอแนะนำโครงงานเครื่องมือการเรียนรู้วงจรดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ราคาประหยัด
ที่ใครๆ ก็สร้างได้ ใช้ทดลองได้ครบถ้วนตั้งแต่ลอจิกเกตพื้นฐานจนถึงวงจรซีเควนเชียล
ลอจิกหรือจะทดลองกับไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็กก็ยังไหว

คุณสมบัติทางเทคนิคของ Digital Circuit LabBoard
• แหล่งจ่ายไฟตรง +5V 300mA 
• ใช้อะแดปเตอร์ไฟตรง +9 ถึง +12V จากภายนอก 
• LED สำหรับแสดงผล 8 ดวง ทำงานด้วยลอจิก “1”
• ลอจิกสวิตช์ 8 ช่อง สำหรับป้อนสัญญาณลอจิก “0” และ “1”
• สวิตช์กดติดปล่อยดับ 2 ชุด พร้อมตัวต้านทานพูลอัป
   ใช้กำเนิดสัญญาณพัลส์เดี่ยวอย่างง่าย
• วงจรกำเนิดสัญญาณพัลส์ 1Hz, 10Hz, 100Hz และ 1kHz
    เลือกด้วยสวิตช์ พร้อมไฟแสดงค่าความถี่
• วงจรถอดรหัสเลขฐานสองเป็นฐานสิบ แสดงผลด้วย
    LED ตัวเลข 7 ส่วน 1 หลัก
• มีพื้นที่ติดตั้งแผงต่อวงจรหรือเบรดบอร์ดขนาด 2.5 x 3.5 นิ้ว
    จุดต่อ 390 จุด


สนุกกับการสร้างโครงงานนี้ได้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 8 

สั่งซื้อออนไลน์


 

 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear