Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Brush the teeth Timer
โครงงาน - ฉบับที่ 10

เครื่องช่วยบอกระยะเวลาการแปรงฟัน
โครง​งาน​อิเล็กทรอนิกส​เพื่อ​คนรักษ​สุขภาพ​ปากดูแล​รักษฟนกอน​จะ​สาย

เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเราแปรงฟันทุกวัน แล้วฟันยังผุได้ ถ้าคิดกันให้ดีๆ แล้ว สาเหตุหนึ่งที่สำคัญก็คือ ให้ความสนใจกับการแปรงฟันน้อยเกินไป กล่าวคือ บางคนแค่เอาแปรงไปถูๆ ด้านนั้นที ด้านนี้ที แล้วก็เลิก ทำให้ยังมีฟันบางซี่ไม่ได้รับการทำความสะอาด นานๆ เข้าจึงเป็นสาเหตุของฟันผุได้

เท่าที่ค้นหาความรู้เกี่ยวกับการแปรงฟันพบว่า ระยะเวลาในการแปรงฟันที่เหมาะสมจะอยู่ที่ประมาณ 2 นาที หรือมากกว่านั้น เนื่องจากความยาวของแปรงสีฟันจะสามารถแปรง​ใหครอบคลุมฟันได้ครั้งละประมาณ 2 ถึง 3 ซี่เทานั้น ในขณะที่ฟันน้ำนมมี 20 ซี่ และฟันแท้มี 32 ซี่ การแปรงฟันให้ครอบคลุมทั้งด้านนอกและด้านในของฟันทุกซี่จะต้องใช้เวลาประมาณ 2 นาทีขึ้นไป ดังนั้นการแปรงฟันที่รีบร้อน จะทำให้แปรงฟันไม่ทั่วถึง และไม่สะอาดพอ
    คนส่วนใหญ่จะแปรงฟันด้านนอกฝั่งกระพุ้งแก้มได้ดี แต่ก็จะมีจุดอ่อนตรงฟันกรามด้านในสุด มักแปรงเข้าไปไม่ค่อยถึง รวม​ถึงฟันด้านใน ด้านเพดานปาก สำหรับฟันบน และด้านลิ้นสำหรับฟันล่างเป็นส่วนที่ไม่ค่อยได้แปรงฟันอย่างถึงที่สุด
    จากที่กล่าวมาทั้งหมดเกี่ยวกับระยะเวลาการแปรงฟัน และการแปรงฟันอย่างทั่วถึงทั้งปาก จึงได้เกิดโครงงานนี้ขึ้น 


สนุกกับการสร้างโครงงานนี้ได้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 10 

สั่งซื้อออนไลน์


 

 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear