Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Hydro Glow LED
โครงงาน - ฉบับที่ 11

ระบบควบคุมการปลูกต้นไม้ในร่มด้วยแสงจาก LED

ปัญหาหนึ่งสำหรับผู้ต้องการปลูกต้นไม้ในอาคารคือ กระถางต้นไม้ที่วางไว้ในบางมุมของอาคารหรือทางขึ้นลงบันไดมักจะได้รับแสงสว่างไม่เพียงพอ ทำให้ต้นไม้เฉาในที่สุด ด้วยโครงงานนี้จะเป็นทางเลือกให้ผู้ประสบปัญหาดังกล่าวนำไปทดลองใช้งานได้
    โดยภาพรวมและรูปแบบการทำงานของโครงงานนี้ แสดงดังรูปที่ 1 ประกอบด้วย
    1. แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับควบคุมการเปิด-ปิด LED สีแดง และสีน้ำเงินตามเวลาที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้
    2. ปั๊มน้ำทำหน้าที่สูบน้ำขึ้นไปหล่อเลี้ยงต้นไม้ในกระถาง โดยมีเซนเซอร์สำหรับตรวจจับน้ำหมดและน้ำล้น พร้อมส่งเสียงเตือน ซึ่งจะตัดต่อการทำงานของปั๊มโดยอัตโนมัติ 
    3. ตัวต้านทานปรับค่าได้สำหรับเพิ่มหรือลดความสว่างของ LED
    4. ดิปสวิตช์สำหรับตั้งเวลาการเปิดปิด LED ตามเวลาจริง สุดท้ายมีช่องสัญญาณสำหรับต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ตอนุกรม RS-232 สำหรับดูค่าของเวลาและช่วยในการตั้งเวลาการปิดเปิด
    อย่างไรก็ตามหากไม่ต้องการต่อกับคอมพิวเตอร์ก็สามารถตั้งค่าเวลาการปิดเปิด LED บนบอร์ดนี้โดยตรงได้เช่นกัน


สนุกกับการสร้างโครงงานนี้ได้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 11

สั่งซื้อออนไลน์


 

 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear