Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
hi Fountain
โครงงาน - ฉบับที่ 12

สร้างน้ำพุต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือนบ้าน ด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ไม่ต้องเขียนโปรแกรมทำงานขณะมีเสียงดังต่อเนื่อง ผ่อนคลายความเครียดด้วยเสียงน้ำไหลเบาๆ

แนวคิด
    เนื่องจากงานที่ผมทำต้องอยู่กับบ้านแทบจะทั้งวัน และด้วยงานที่เร่งเร้าทำให้ไม่สามารถออกไปพักผ่อนหย่อนใจ พบปะเพื่อนฝูงได้บ่อยนัก จึงเป็นที่รู้กันในหมู่มวลเพื่อนสนิทที่ต้องแวะมาเยี่ยมที่บ้านเป็นประจำ มาทีไรบ้านเราก็สุดแสนจะเป็นบ้านช่างไม่มีอะไรให้ดูผ่อนคลายสบายตาเอาเสียจริงๆ เลยเป็นที่มาของการอยากประดิษฐ์น้ำพุเอาไว้ต้อนรับแขกผู้มาเยือนให้ได้ยินเสียงน้ำไหลแบบธรรมชาติช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย

โดยใส่ลูกเล่นให้มันทำงานในขณะที่มีเสียงดังต่อเนื่องจะได้ไม่ต้องคอยเปิด-ปิด ที่สำคัญเลยครับ เวลาเพื่อนมาบ่อยๆ จะได้ไม่ต้องกวนเรามาก ปล่อยให้มันเล่นกับน้ำพุไปเลย 555
วงจรและหลักการทำงาน


    เป็นการนำวงจร 2 วงจรมารวมกันคือวงจรขยายแบบดิฟเฟอเรนเชียล ซึ่งใช้ไอซีออปแอมป์เบอร์ TLC2272 และวงจรโมโนสเตเบิ้ลที่ใช้ไอซีเบอร์ 555 มาทำงานร่วมกัน โดยมีแผงวงจรตรวจจับเสียงรุ่น ZX-SOUND (ดังรูปที่ 1) เป็นตัวสั่งการให้น้ำพุทำงานตามสัญญาณเสียงที่ตรวจจับได้ ซึ่งใช้คอนเดนเซอร์ไมโครโฟนเป็นตัวตรวจจับเสียง แผงวงจรจะให้แรงดันเอาต์พุต 0 ถึง 5V ขึ้นอยู่กับความดังของเสียง ถ้าเสียงดังมาก ค่าแรงดันที่ได้ก็จะมีค่ามาก ถ้าเสียงเบา ค่าแรงดันที่ได้ก็จะมีค่าน้อย สำหรับ ZX-SOUND สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ INEX โทร.0-2747-7001 วงจรควบคุมน้ำพุของเรานี้ใช้ไฟเลี้ยง 220Vac จากไฟบ้าน จึงต้องมีวงจรเรกูเลเตอร์เพื่อควบคุมไฟเลี้ยงวงจรทั้งหมดเป็น +5V ส่วนไฟเลี้ยงของปั๊มน้ำเป็นไฟกระแสสลับ 220Vac


สนุกกับการสร้างโครงงานนี้ได้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 12 

สั่งซื้อออนไลน์


 

 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear