Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
USB  Serial-EEPORM Programmer
โครงงาน - ฉบับที่ 12

เครื่องโปรแกรมหน่วยความจำอีอีพรอมอนุกรม

ลงมือสร้างเครื่องมือสำหรับพัฒนาโครงงานและงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าสมัยใหม่ ที่มีการใช้งานไอซีหน่วยความจำที่เรียกว่าหน่วยความจำอีอีพรอมอนุกรม รองรับทั้งเบอร์ ยอดนิยมที่ใช้ในโทรทัศน์ ไปจนถึงเบอร์ในอนุกรมใหม่ ที่สำคัญต่อพอร์ต USB ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงภายนอก และซอฟต์แวร์ฟรี !

 

โครงงาน​หรือ​ผลิตภัณฑ์​ที่​ใช้​ไมโคร​คอนโทรลเลอร์​เป็น​ส่วนควบคุม​หลัก​บ่อยครั้ง​ที่​มี​ความ​จำเป็น​ต้อง​ใช้​หน่วยความจำ​ภายนอก​เพื่อ​ใช้​เก็บข้อมูล​สำหรับ​กำหนด​ค่า​เริ่มต้น หรือ​เพื่อ​เรียกคืน​สภาวะ​หลังสุด​ของ​การ​ใช้งาน หรือ​เก็บ​การ​ตั้งค่า​ต่างๆ  ที่​พบ​มาก​คือ ใน​โทรทัศน์​สมัยใหม่ที่​เกือบ​ทุก​เครื่อง มักจะ​มี​หน่วยความจำ​ที่​ทำหน้าที่​นี้​รวมอยู่​ใน​วงจร​ด้วย ใน​กรณี​ของ​โทรทัศน์นั้น  ค่า​ความ​ดัง​เสียง, ค่า​ของ​ช่องสัญญาณ​หรือ​ช่อง​ของ​โทรทัศน์, ค่า​ความ​เข้ม​สี ฯลฯ จะ​ถูก​เก็บ​ไว้​ใน​หน่วยความจำ​ภายนอก​ที่​เรียกว่า หน่วยความจำ​อี​อี​พร​อม​อนุกรม (Serial EEPROM) อันเป็น​หน่วยความจำ​ที่​สามารถ​เขียน​และ​ลบ​ด้วย​ไฟฟ้า และ​สามารถ​เก็บรักษา​ข้อมูล​ไว้​ได้​แม้ว่า​ไม่มี​การ​จ่ายไฟ​เลี้ยง แถม​ยัง​เก็บ​ได้​นาน​เป็น สิบ​ปี​อีกต่างหาก


สนุกกับการสร้างโครงงานนี้ได้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 12 

สั่งซื้อออนไลน์


 

 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear