Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เล่นกับรีโมตคอนโทรลอินฟราเรด
โครงงาน - ฉบับที่ 12

มาลองทำโครงงานง่ายๆ เพื่อใช้งานรีโมตคอนโทรลอินฟราเรด EZY-Remote กับไมโครคอนโทรลเลอร์ i-Stamp2P24

นี่คือ Episode II ของชุดโครงงาน Trilogy Infrared Easy Projects หรือโครงงานเกี่ยวกับอินฟราเรดฉบับไตรภาค โดย Episode I ก็คือ โครงงานสร้างตัวรีโมตคอนโทรลอินฟราเรด EZY-Remote ที่ตีพิมพ์ใน TPE ฉบับเดียวกันนี้  มาถึงในโครงงานนี้เราก็จะมาต่อยอดกันด้วยการสร้างวงจรรับสัญญาณอินฟราเรดและทำการถอดรหัสของปุ่มกดที่ส่งมาจากตัวรีโมตคอนโทรล EZY-Remote ซึ่งแน่นอนครับ ต้องใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เข้ามาช่วย และพระเอกของเราในงานนี้ยังคงเป็น i-Stamp2P24


หลักการและวงจร
    สัญญาณที่ส่งมาจากรีโมตคอนโทรล EZY-Remote เป็น
สัญญาณข้อมูลอนุกรมที่ผสมมากับคลื่นพาห์ 40kHz ดังนั้นในการรับสัญญาณมาใช้งาน ก็ต้องทำการถอดคลื่นพาห์ออกก่อน ซึ่งหน้าที่นี้เป็นของโมดูลรับแสงอินฟราเรด (Infrared Receiver module) ซึ่งสามารถทำงานกับคลื่นพาห์ได้ในย่านความถี่ 36 ถึง 40kHz
 


สนุกกับการสร้างโครงงานนี้ได้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 12

สั่งซื้อออนไลน์


 

 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear