Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Retro TV
โครงงาน - ฉบับที่ 13

ดัดแปลงทีวีขาวดำให้ดูย้อนยุค ได้ทั้งความบันเทิงและของแต่งบ้าน

เริ่มจาก​วันหยุด​สุด​หรรษา​มี​โอกาส​ไป​เดินเลน​เปด​หู​เปดตา​แถว​บาน​หมอ​และ​ยานคลอง​ถม ดู​อุปกรณ​อิเล็กทรอนิกส​และ​ของเลน​ใหมๆ วา​มี​อะไร​นาสนใจ​บาง แต​โชคชะตา​พา​ให​ไป​เจอะเจอ​เจา​ทีวี​ขาว​ดำ​เล็กๆ  อยู​เครื่อง​หนึ่ง เปน​ทีวี​เกา​แนว​ยอน​ยุค​ขนาดเล็ก​ประมาณ 5.5 นิ้ว​ดู​คลาส​สิ​ค ดี​ครับ

ถา​มี​ไว​ประดับ​บาน​สัก​เครื่อง​ก็​คงจะ​ดี​ไมนอย แต​ราคา​นี่​สิ​ครับ​แพง​เอาการ ทำให​ถึงกับ​ชะงัก​ไป​เลย เก็บ​ตังค​เอา​ไวกอน​ดีกวา แต​ยัง​ไม​ทิ้ง​ความ​ตั้งใจ

    ระหวางทาง​กลับ​บาน​แวะ​หาง​ใหญ​สีเขียว​ที่​มีชื่อ​แปล​วา​ดอกบัว เห็น​เคา​วางขาย​ทีวี​ขาว​ดำ​ขนาดเล็ก​ราคา​เครื่อง​ละ​ไมถึง​พัน​บาท​ดวย จึง​หิ้ว​ติดมือ​ไป​เครื่อง​หนึ่ง กะ​วา​จะ​เอาไป​หาทาง​ทำให​ดู​เปน​ทีวี​สุด​คลาส​สิค​แบบ​ที่​ไป​เจอ​มา​ที่​คลอง​ถม
    กลับ​มาถึงบาน สายตา​เจากรรม​ไป​สะดุด​เอา​กับ​ตู​ลำโพง​ที่เหลือ​จาก​การ​ทำ​เลน​เมื่อ​วันวาน (หลาย​ปกอน) ไอเดีย​ของ​กระผม​เลย​บรรเจิด​เพริศแพรว​ครับ หาก​แกะ​เอา​วงจร​และ​หลอด​ภาพ​ของ​ทีวี​ขาว​ดำ​มา​ใส​ลง​ใน​ตู​ลำโพง เรา​ก็​จะ​ไดทีวี​ขาว​ดำ​สุด​คลาส​สิค​ดังใจ​หวัง เมื่อ​ไอเดียมา​ปญญา​เกิด ก็​ลุย​เลย​ครับ 


สนุกกับการสร้างโครงงานนี้ได้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 13

สั่งซื้อออนไลน์


 

 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear