Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เครื่อง Check Plug
โครงงาน - ฉบับที่ 13

เครื่องมือตรวจ​สอบปลั๊ก​ไฟได้​ง่ายๆ

ช่วง​เดือน​มิถุนายน​ที่ผ่านมา​มี​ข่าว​เล็กๆ พูดถึง เจ้าหน้า​ที่ต่อ​สายไฟฟ้า​ผิด​เส้น​จน​เป็น​เหตุ​ให้​มี​ไฟ​รั่ว​ที่​เครื่อง​ทำ​น้ำ​อุ่น และ​ทำให้​ผู้ใช้งาน​เสียชีวิต จาก​ข่าว​นี้​เอง ผู้เขียน​ได้ค้นหา​ข้อมูล​ใน​อินเทอร์เน็ต​เกี่ยวกับ​การ​ตรวจสอบ​ปลั๊กไฟ โดย​ใช้​คีย์​เวิร์ด​คำ​ว่า “check plugs” ซึ่ง​การ​ทำงาน​ของ​เครื่อง​นี้​จะ​มี​หลอดไฟ​นีออน 3 ดวง

การ​ติด​ดับ​ของ​หลอดไฟ​นีออน​ทั้ง​สาม​แบบ​จะ​บ่งบอกถึง​สถานะ​ของ​ปลั๊กไฟ​ที่​เรา​กำลัง​ทดสอบ​อยู่ ว่า​เป็น​อย่างไร

ซึ่ง​การ​ทำงาน​ของ​เครื่อง check plugs ดังกล่าว ผู้เขียน​คิดว่า​น่าจะ​ทำขึ้น​มา​ใช้งาน​เอง​ได้​ไม่ยาก โดย​ใช้​อุปกรณ์​ไม่​กี่​ตัว​โดย​มี​วงจร​ดัง​รูป​ที่ 2 การ​ทำงาน​ของ​วงจร​ใน​สภาวะปกติ ไฟฟ้า​กระแสสลับ​จะ​ไหล​จาก ขั้ว L ไป​ยัง​ขั้ว N ทำให้ LED2 ติด​สว่าง​โดย​มี​ไดโอด D2 ทำหน้าที่​เรียง​กระแส​แบบ​ครึ่ง​คลื่น และ​จำกัด​กระแส​ด้วย​ตัว​ต้านทาน R2 ​ถ้าหาก​ระบบ​ไฟ​ภายใน​บ้าน​มี​การ​ต่อ​สาย​กราวด์​ไว้​ด้วย LED1 ก็​จะ​ติด​สว่าง​ด้วย โดย​มี​ไดโอด D1 ทำหน้าที่​เรียง​กระแส​แบบ​ครึ่ง​คลื่น และ​จำกัด​กระแส​ด้วย​ตัว​ต้านทาน R1 เช่น​เดียวกัน
ใน​กรณีที่​มี​การ​ต่อ​สาย L และ สาย N สลับกัน และ​มี​การ​ต่อ​กราวด์​ด้วย LED3 จะ​ติด​สว่าง ​โดย​มี​ไดโอด D3 ทำหน้าที่​เรียง​กระแส​แบบ​ครึ่ง​คลื่น และ​จำกัด​กระแส​ด้วย​ตัว​ต้านทาน R3 โดย LED3 นี้​จะ​ติด​สว่าง​พร้อมๆ กับ LED2 ​เพื่อให้​เข้าใจ​การ​ทำงาน​ของ​วงจร​ใน​ทุก​สถานการณ์โปรด​ดู​รูป​ที่ 3 ประกอบ
การ​สร้าง

 

ดาวน์โหลดไฟล์ ตาราง​การ​อ่าน​สถานะ​จาก LED ขนาด​เท่า​ของจริง

 

สนุกกับการสร้างโครงงานนี้ได้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 13 

สั่งซื้อออนไลน์


 

 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear