Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
MeterMod(โมดูลแสดงผล 3 หลักเอนกประสงค์)
โครงงาน - ฉบับที่ 14

นี่คือโครงงานแผงวงจรแสดงผลที่ประยุกต์ได้หลากหลาย ทั้งแสดงค่าอุณหภูมิ ค่าแรงดัน รองรับทั้งข้อมูลสัญญาณดิจิตอลและอะนาลอก

 เดิมทีโครงงานนี้ ตั้งใจออกแบบเป็นมิเตอร์สำหรับวัดแรงดันในโครงงานเพาเวอร์ซัพพลายที่ตีพิมพ์ใน TPE ฉบับที่ 7 แต่ในขณะนั้น ตลาดบ้านหม้อก็มีโมดูลมิเตอร์ราคาถูกขายอยู่แล้วและซื้อมาใช้ได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาทำเอง จึงปรับโครงงานนี้ไปใช้ทำงานอื่นที่โมดูลมิเตอร์ทั่วไปยังไม่มี

ในครั้งนี้จะเสนอส่วนของวงจรพื้นฐานของโมดูลแสดงผล 3 หลักเอนกประสงค์ก่อน พร้อมโปรแกรมการทำงาน 2 อย่าง ได้แก่โปรแกรมการใช้งานในโหมดวัดแรงดันแสดงผล 000 ถึง 999 และอีกโปรแกรมหนึ่งทำหน้าที่อ่านค่าจากไอซีวัดอุณหภูมิ DS18B20 / DS18(S)20 ที่ความละเอียด 0.1 องศา พร้อมตรวจสอบการเชื่อมต่อไอซีอยู่ตลอดเวลา

 

คุณสมบัติทางเทคนิค

ควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F676

แสดงผลด้วย LED ตัวเลข 7 ส่วน 3 หลัก ขนาด 3.8 x 2.0 เซนติเมตร

ใช้ไฟเลี้ยงย่านกว้าง +9 ถึง 16V กินกระแสไฟฟ้า 100mA สามารถใช้แบตเตอรี่ 9V ก้อนสี่เหลี่ยมได้

สามารถเลือกการแสดงผลจุดทศนิยมได้

มีอินพุตสำหรับรับสัญญาณ 1 ช่องที่สามารถกำหนดโหมดการทำงานได้เป็น

อินพุตอะนาลอกสามารถรับแรงดันไฟตรง ความละเอียดในการแปลงสัญญาณอะนาลอกเป็นดิจิตอล 10 บิต พิกัดแรงดันอินพุตขึ้นอยู่กับการเลือกค่าของอุปกรณ์ในวงจร

อินพุตดิจิตอลสำหรับต่อกับตัวตรวจจับที่ให้ผลการทำงานเป็นข้อมูลดิจิตอล 1 ช่อง

ขนาดโมดูล 4.5 x 6.5 เซนติเมตร

 การทำงานของวงจร 

วงจรเต็มๆ ของ MeterMod แสดงในรูปที่ 1 หัวใจหลักในการทำงานอยู่ที่ IC1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F676 ซึ่งต้องมีการบรรจุโปรแกรมควบคุม IC1 ทำงานโดยใช้สัญญาณนาฬิกาจากแหล่งกำเนิดภายในตจัวชิป ทำให้ใช้อุปกรณ์ต่อร่วมภายนอกน้อยมาก IC1 ต่อร่วมกับ DSP1 ซึ่งเป็น LED ตัวเลข 7 ส่วน แบบแคโทดร่วม 3 หลัก เพื่อแสดงผล โดยกำหนดให้พอร์ต RA0 เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้ดังนี้

1. ใช้เป็นจุดต่อพอร์ตโดยตรงที่เลือกใส่อุปกรณ์ได้ทั้งตัวต้านทานพูลอัป (R+), ตัวต้านทานพูลดาวน์ (R-),ตัวเก็บประจุคร่อมอินพุต (Cx) เพื่อกรองสัญญาณ

2. ต่อกับชุดตัวต้านทานที่จัดวงจรเป็นวงจรแบ่งแรงดัน ซึ่งประกอบด้วย RA, RB และ VR สำหรับลดความแรงของสัญญาณที่เข้ามา โดยเสริมตัวต้านทานปรับค่าได้เพื่อหมนุปรับการแสดงผลให้เหมาะสมกับงานที่ใช้ได้อย่างอิสระ

ในวงจรนี้ ผู้ใช้งานสามารถเลือกการแสดงเซกเมนต์จุด (. หรือ dp) ได้ โดยเลือกแสดงในหลักใดหลักหนึ่งก็ได้ หรือปิดการแสดงจุด การเลือกจุดแสดงผลจะใช้การเชื่อมสัญญาณควบคุมแคโทดร่วมในหลักที่ต้องการไปควบคุมทรานซิสเตอร์ Q1 ให้จ่ายกระแสไฟฟ้าไปที่เซกเมนต์จุด (.) ให้ติดสว่างได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ขาพอร์ตของ PIC เพิ่มเติม ถ้าไม่ต้องการใช้งานก็เอาจุดเชื่อมสัญญาณออกทั้งหมดเท่านั้น

ภาคจ่ายไฟในวงจร ใช้ IC2 เบอร์ 78L05 ควบคุมแรงดันไฟเลี้ยงคงที่ที่ +5V จ่ายกระแสไฟฟ้าได้100mA ซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งาน โดยแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงอาจใช้แบตเตอรี่ 9V ต่อเป็นแหล่งจ่ายไฟแบบพกพาหรือต่อไฟเลี้ยงจากอะแดปเตอร์ 9 ถึง12V ก็ได้


สนุกกับการสร้างโครงงานนี้ได้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 14 

สั่งซื้อออนไลน์


 

 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear