Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
MicroOrgan : เครื่องเล่นโน้ตเพลงอย่างง่าย
โครงงาน - ฉบับที่ 14

ด้วยความสามารถในการกำเนิดความถี่เสียงที่หลากหลายโดยใช้คำสั่งเพียงคำสั่งเดียวของ i-Stamp2P24 โมดูลไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ทำงานด้วยโปรแกรมภาษาเบสิก ได้มาเป็นโครงงานเครื่องดนตรีที่สร้างเองได้อย่างง่ายๆ

ออร์แกน (Organ) นับเครื่องดนตรีพื้นฐานที่สุดที่สามารถเล่นโน้ตดนตรีได้ครบทุกตัวโน้ตพื้นฐาน สำหรับนักเล่นและนักสร้างโครงงานอิเล็กทรอนิกส์ การทำโครงงานออร์แกนนับเป็นอีกโครงงานหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่อง

โดยใช้อุปกรณ์พื้นฐานอย่างไอซี 555 หรือ 556 ต่อร่วมกับตัวต้านทาน, ตัวเก็บประจุ, สวิตช์สำหรับเลือกโน้ตดนตรี และลำโพงขับเสียง (ดูตัวอย่างโครงงานลักษณะนี้ใน TPE #13)
    สำหรับผู้ที่แรกเริ่มลองเล่นโครงงงานไมโครคอนโทรลเลอร์ การสร้างออร์แกนก็ทำได้ไม่ยาก ใช้อุปกรณ์น้อย แถมโปรแกรมที่เขียนขึ้นก็ไม่ซับซ้อนแต่อย่างใด มาติดตามกัน

หลักการ

 i-Stamp2P24 โมดูลไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวเก่งประจำคอลัมน์ของเรา มีความสามารถพิเศษที่เก็บเงียบอยู่คือ กำเนิดสัญญาณแบบโปรแกรมหรือกำหนดความถี่ได้ โดยคำสั่งที่ใช้ในการทำงานนี้คือ FREQOUT มีรูปแบบการใช้งานคือ

FREQOUT Pin,Duration,Freq1,{Freq2}

โดยที่     Pin คือ ตำแหน่งขาพอร์ตที่ต้องการส่งสัญญาณ
Duration    คือ ระยะเวลาที่สร้างความถี่ มีหน่วยเป็น 0.265 มิลลิวินาทีสำหรับ i-Stamp2P24
Freq1 คือ ค่าความถี่ของสัญญาณที่ต้องการสร้างขึ้น มีหน่วยเป็น 3.77Hz สามารถกำหนดค่าได้ตั้งแต่ 0 ถึง 65,535 ดังนั้น I-Stamp2P24 จึงสามารถกำเนิดสัญญาณที่มีความถี่อยู่ระหว่าง 0 ถึง 123.531kHz  
Freq2 คือ ค่าความถี่เสริมที่ไม่ต้องกำหนดก็ได้ แต่ถ้ากำหนดจะทำให้ I-Stamp2P24 กำเนิดสัญญาณที่มีความถี่ Freq1 และ Freq2 ผสมกัน
ตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง
freqout 8,1000,69 [courier new]
เป็นการกำเนิดความถี่ 69 x 3.77 = 260.13Hz ส่งออกที่ขาพอร์ต 8 (P8) เป็นเวลานาน 265 มิลลิวินาที


สนุกกับการสร้างโครงงานนี้ได้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 14 

สั่งซื้อออนไลน์


 

 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear