Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Remote RGB-Lamp
โครงงาน - ฉบับที่ 17
โคมไฟสุดพิเศษเปลี่ยนสีได้ 7 สีด้วยรีโมตคอนโทรลอินฟราเรด ใช้ได้กับรีโมตคอนโทรลทุกรุ่นทุกยี่ห้อ สำหรับเป็นของขวัญแทนใจในทุกโอกาส หรือเป็นของใช้ของประดับในห้องอาหาร ห้องนอน ห้องฟังเพลงก็ดูดี
โครงงานนี้ได้ไอเดียมาจากโครงงาน Spa Lighting ใน TPE #3 ที่เป็นกล่องแสงเปลี่ยนสีได้ด้วยการเขย่า ผมมาคิดต่อว่า หากเราเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนสีเป็นแบบอื่น ก็น่าจะรังสรรค์เป็นโครงงานที่แตกต่างออกไปได้ ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่า คุณค่าของสิ่งประดิษฐ์ขึ้นกับไอเดียหรือความคิดสร้างสรรค์ในการปรุงแต่งให้สิ่งของที่มีพื้นฐานเดียวกันเกิดความแตกต่าง และมีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่จำเป็นต้องรื้อคิดใหม่ทุกครั้งไป
การทำงานของโคมไฟเปลี่ยนสีง่ายๆ เลย เพียงกดปุ่มของรีโมตคอนโทรลอินฟราเรด (จะเป็นของเครื่องเสียง โทรทัศน์ เครื่องเล่น DVD หรือเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ หรือรุ่นไหนก็ได้ทั้งนั้น) ส่งแสงอินฟราเรดมายังโคมไฟ กดหนึ่งครั้ง เปลี่ยนหนึ่งสี โคมไฟนี้มี 7 สี เริ่มจากดับ > แดง > น้ำเงิน > ม่วง > เขียว > เหลือง > ฟ้า > ขาว พอกดครบรอบจะเป็นการดับ แล้ววนมาที่สีแดง จากการเปลี่ยนสีด้วยการเขย่าในโครงงาน Spa Lighting เดิม มาใช้รีโมตคอนโทรลอินฟราเรดแทน แล้วเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งใหม่ เราก็จะได้สิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณค่าและประโยชน์ใช้สอยที่แตกต่างไปจากเดิม
หลักการ
ในรูปที่ 1 แสดงไดอะแกรมการทำงานของโครงงานโคมไฟเปลี่ยนสี
ด้วยรีโมตคอนโทรล จะเริ่มจากภาครับสัญญาณอินฟราเรดจากรีโมตคอนโทรลจะตรวจจับแสงอินฟราเรดที่มีคลื่นพาห์ 36 ถึง 40kHz เมื่อรับได้จะส่งไปกระตุ้นวงจรโมโนสเตเบิลเพื่อสร้างสัญญาณพัลส์เดี่ยวส่งไปยังวงจรนับเพื่อสร้างสัญญาณส่งต่อไปยังวงจรขับ LED แบบ RGB เพื่อผสมให้เกิดเป็นแสงสีตามที่ต้องการต่อไป

สนุกกับการสร้างโครงงานนี้ได้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 17 

สั่งซื้อออนไลน์


 

 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear