Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
MSET-12 บอร์ดแสดงผลตัวเลข 7 ส่วน 12 หลัก ตั้งค่าด้วยสวิตช์
โครงงาน - ฉบับที่ 17
บอร์ดแสดงผลตัวเลข 12 หลักที่ผู้ใช้งานสามารถกำหนดค่าตัวเลขในแบบแมนน่วล ใครๆ ก็ตั้งค่าตัวเลขได้ ไม่ต้องพึ่งการเขียนโปรแกรมหรือ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ปรับความสว่างในการแสดงผลได้ เหมาะสำหรับงานแสดงผลที่เปลี่ยนแปลงไม่บ่อย เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ค่าบริการ ทั้งยังใช้ในการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของ LED ตัวเลข 7 ส่วนได้อีกต่างหาก
สำหรับคนที่มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมและออกแบบวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อสร้างบอร์ดแสดงผลตัวเลขหลายๆ หลักไม่น่าเป็นเรื่องยาก แต่สำหรับมือใหม่ที่อยากมีผลงานแบบนี้กับเค้าบ้าง แต่ก็มีความรู้แต่ดิจิตอลพื้นๆ และความสามารถของบอร์ดแสดงผลตัวเลขที่ต้องการก็ไม่ได้ซับซ้อนพิเศษอะไรมากมาย นานๆ จะเปลี่ยนตัวเลขสักที ก็น่าจะใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานมาทำได้ นั่นจึงเป็นที่มาของโครงงาน MSET-12 บอร์ดแสดงผลตัวเลข 7 ส่วน 12 หลักที่ตั้งค่าด้วยสวิตช์หรือเรียกแบบคนร่วมสมัยว่า แบบแมนน่วล (manual)
หลักคิด
โครงงานนี้ใช้ LED ตัวเลข 7 ส่วนแบบแคโทดร่วมเป็นอุปกรณ์หลักในการแสดงผล การที่จะทำให้ LED ในแต่ละส่วนติด ก็ต้องจ่ายไฟบวกเข้าที่ขาของแต่ละเซกเมนต์ ซึ่งเป็นขาแอโนด โดยมีตัวต้านทานจำกัดกระแสต่ออนุกรมด้วย และต่อขาร่วมที่เป็นแคโทดลงกราวด์ ดังรูปที่ 1 ดังนั้นหากมีการต่อสวิตช์เพื่อกำหนดการติดดับของ LED ในแต่ละส่วนหรือแต่ละเซกเมนต์ ก็จะทำให้เราสามารถเลือกรูปแบบหรือค่าของการแสดงผลได้ ดังรูปที่ 2 ซึ่งแสดงให้เห็นการทำให้ LED ตัวเลข 7 ส่วนแสดงค่า 0 ถึง 9
ด้วยหลักการดังกล่าวจึงนำมาออกแบบเป็นวงจรของบอร์ดแสดงผลตัวเลข 12 หลัก โดยมีการเพิ่มเติมลูกเล่นอีกนิดคือ ปรับความสว่างของการแสดงผลได้ โดยใช้วงจรกำเนิดสัญญาณมอดูเลชั่นทางความกว้างของพัลส์หรือ PWM (Pulse Width Modulation) โดยป้อนสัญญาณ PWM เข้าที่ขาร่วมของ LED ตัวเลข 7 ส่วนหรือขาแคโทด

สนุกกับการสร้างโครงงานนี้ได้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 17 

สั่งซื้อออนไลน์


 

 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear