Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Thermometer Sensor
โครงงาน - ฉบับที่ 18
แผงวงจรวัดอุณหภูมิแบบให้ผลเป็นแรงดันไฟฟ้า
สร้างแผงวงจรวัดอุณหภูมิที่ใช้ตัวต้านทานแปรค่าผกผันกับอุณหภูมิหรือเทอร์มิสเตอร์แบบ NTC ที่จุ่มน้ำได้ ให้ผลการทำงานเป็นแรงดันไฟฟ้าที่
เทียบเคียงกับค่าอุณหภูมิจริงในหน่วยองศา-เซลเซียส  นี่คือโครงงานตัวอย่างที่ผ่านขั้นตอนการพัฒนามาอย่างครบถ้วน ตั้งแต่การออกแบบจากความรู้ทางทฤษฎี สู่การทดสอบ และมีการปรับแต่งเพื่อให้ผลการทำงานที่ได้ใกล้เคียงกับการทดสอบจำลองการทำงานด้วยซอฟต์แวร์สมัยใหม่
 
แต่ที่เป็นพิเศษของโครงงานนี้คือ ใช้วงจรที่ได้รับการออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เป็นเชิงเส้นของผลการทำงานให้ได้ผลการทำงานที่ใกล้เคียงกับความเป็นเชิงเส้นมากขึ้น จนอาจกล่าวได้ว่า มีผลการทำงานเป็นแบบเชิงเส้นได้ในที่สุด
 
นี่คือหนึ่งในโครงงานที่ TPE ภูมิใจนำเสนอ ชื่อของโครงงานอาจดูธรรมดา..ธรรมดา  ครับ  มันคือแผงวงจรวัดอุณหภูมิที่นักเล่นโครงงานอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเก๋าหน่อยคุ้นเคย และอาจมีประสบการณ์ในการสร้างมาหลายวงจร หลายแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวงจรวัดอุณหภูมิที่ใช้ตัวตรวจจับที่เป็นตัวต้านทานแปรค่าผกผันกับอุณหภูมิหรือเทอร์มิสเตอร์  ซึ่งเป็นที่ทราบกันอยู่ว่า ผลการทำงานของวงจรเมื่อใช้เทอร์มิสเตอร์ มักให้การทำงานที่ไม่เป็นเชิงเส้น

คุณสมบัติทางเทคนิค
• ใช้ตัวตรวจจับแบบเทอร์มิสเตอร์ชนิด NTC ที่มีค่าความต้านทาน 10kΩ ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (R_25oC) ±3% มีค่าคงที่ B เท่ากับ 3435K ±2% มีการต่อสายยาวประมาณ 50 เซนติเมตร
• ปลายวัดอุณหภูมิมีพลาสติกอีพ็อกซี่หุ้ม กันน้ำและความชื้นได้
• ให้ผลการทำงานเป็นแรงดัน แปรผันตรงกับอุณหภูมิ มีความเป็นเชิงเส้นสูง วัดเทียบอุณหภูมิได้ง่าย
• ขั้วต่อเอาต์พุตแบบ JST ป้องกันการต่อสลับขั้ว และเชื่อมต่อกับแผงวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ได้อย่างรวดเร็ว
• ใช้ไอซีออปแอมป์แรงดันต่ำพิเศษ MCP6002 จึงใช้กับไฟเลี้ยงได้ตั้งแต่ +1.8 ถึง +5 V
• ขนาดเล็ก 2 x 4 เซนติเมตร

ติดตามรายละเอียดการสร้างโครงงานนี้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 18 

สั่งซื้อออนไลน์


 

 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear