Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เล่นหุ่นยนต์กับ Visual C# ตอนสร้าง BipedFEZ หุ่นยนต์เดิน 2 ขา
โครงงาน - ฉบับที่ 18
มามันกับการสร้างหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่สองขา ขับเคลื่อนด้วยเซอร์โวมอเตอร์เพียงสองตัว สร้างง่ายด้วยแบบแปลนขนาดเท่าของจริง ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 32 บิตประสิทธิภาพสูง
หุ่นยนต์เดินคล้ายมนุษย์ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นในปัจจุบันนี้มีจำนวนมอเตอร์ที่อยู่ตามข้อต่อต่างๆ มากมาย การควบคุมค่อนข้างซับซ้อน แต่สำหรับหุ่นยนต์เดินสองขาในโครงงานนี้ใช้เซอร์โวมอเตอร์เพียงสองตัว โดยตัวที่หนึ่งทำหน้าที่เอียงตัวไปด้านซ้ายหรือด้านขวา ส่วนเซอร์โวมอเตอร์อีกตัวทำหน้าที่ก้าวเดิน สำหรับสมองกลก็ใช้บอร์ด FEZ Domino ต่อร่วมกับ FEZ-ioShield ที่แนะนำให้สร้างกันใน TPE ฉบับที่ 17

ติดตามรายละเอียดการสร้างโครงงานนี้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 18

สั่งซื้อออนไลน์


 

 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear