Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
HDD-Doll
โครงงาน - ฉบับที่ 19
ตุ๊กตาไฟฟ้าจากฮาร์ดดิสก์
เปลี่ยนมุมมองในการใช้งานฮาร์ดดิสก์ที่ปลดระวางไปสู่ของเล่นทางไฟฟ้าซึ่งมีรากฐานมาจากทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าที่อมตะนิรันดร์กาล
เมื่อ 190 ปีก่อน ฮันส์ คริสเทียน เออร์สเตด นักวิทยาศาสตร์ชาวเดนมาร์ก ทำการทดลองโดยปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปในลวดตัวนำซึ่งวางไว้ใกล้กับเข็มทิศ เขาพบว่า เข็มทิศจะเบนไปจากตำแหน่งที่ควรจะเป็น อันเป็นผลมาจากเส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบเส้นลวด เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ทันทีที่หยุดจ่ายกระแสไฟฟ้า เข็มทิศจะกลับไปชี้ในตำแหน่งเดิม จากการทดลองในครั้งนั้นนำไปสู่ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างแม่เหล็กกับไฟฟ้า
ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของการสร้างมอเตอร์ไฟฟ้าหรือแม่เหล็กไฟฟ้าในเวลาต่อมา

ฮาร์ดดิสก์เองก็เป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้หลักการของแม่เหล็กไฟฟ้ามาสร้างขึ้น ดังนั้นส่วนประกอบของมันจึงน่าสนใจอย่างยิ่งในการ
นำประยุกต์ใช้งาน แถมมีราคาถูกมากจนกล่าวได้ว่า "ไล่แจก" สำหรับฮาร์ดดิสก์ที่เสียแล้ว ทั้งที่ในความเป็นจริง ส่วนที่เสียหายของฮาร์ดดิสก์ส่วนใหญ่เกิดจากแผงวงจรควบคุมเสียหาย หรือไม่ก็เป็นจานแม่เหล็กที่ใช้เก็บข้อมูลได้รับความเสียหายในบางส่วน แต่นั่นก็เพียงพอที่จะทำให้ฮาร์ดดิสก์ตัวนั้นต้องกระเด็นตกกระป๋อง กลายเป็นขยะในทันที แต่ช้าก่อนครับ...ผมขอแนะนำให้คุณๆ ผู้อ่านเก็บฮาร์ดดิสก์ที่โดนปลดระวางเหล่านี้เอาไว้ก่อน เพราะเราจะถอดเอาชิ้นส่วนที่ยังใช้ได้ของฮาร์ดดิสก์มาสร้างสิ่งประดิษฐ์กัน ทั้งของใช้และของเล่น
แขนหัวอ่านของฮาร์ดดิสก์คือจุดกำเนิดของตุ๊กตาไฟฟ้า

เชื่อหรือไม่ที่เราสามารถสร้างของเล่นง่าย ๆ จากชิ้นส่วนภายในของฮาร์ดดิกส์เก่าที่ไม่ใช้แล้ว ตามมาครับ..
โครงงานนี้ตั้งชื่อไว้ว่า HDD-Doll คำว่า HDD มาจาก Harddisk drive หรือไดรฟฮาร์ดดิสก์นั่นเอง ส่วน Doll ก็แปลว่า ตุ๊กตา ดังนั้นโครงงานนี้จึงอาจตั้งชื่อไทยแบบพอรับได้ว่า ตุ๊กตาไฟฟ้า โดยนำแขนหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ ซึ่งภายในประกอบด้วยขดลวดที่ติดอยู่ตรงโคนและแม่เหล็กถาวรคู่ที่ขนาบอยู่สองด้านมาเป็นอุปกรณ์หลัก

ติดตามรายละเอียดการสร้างโครงงานนี้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 19 

สั่งซื้อออนไลน์


 

 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear