Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
miniShield
โครงงาน - ฉบับที่ 20

อนุกรมบอร์ดอุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตเอนกประสงค์สำหรับงานทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์

สร้างบอร์ดอินพุตเอาต์พุตขนาดเล็ก 4 แบบ ที่เปี่ยมด้วยคุณค่า
เพื่อใช้เสริมในการเรียนรู้และเขียนโปรแกรมภาษาเบสิกกับบอร์ดทดลอง TPE-51 และใช้กับไมโครคอนโทรลเลอร์อื่นๆ ได้ทุกตระกูล

 

เพื่ออำนวยความสะดวกในการทดลองวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการทดลองใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 กับบอร์ด TPE-51 (ดูรายละเอียดใน TPE ฉบับที่ 16 ธันวาคม 2553) จึงมีแนวคิดในการออกแบบสร้างบอร์ดอุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตอย่างง่าย เพื่อต่อเข้ากับจุดต่อพอร์ตของไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยตั้งธงไว้ว่า
1. ควรมีขนาดเล็ก และเท่าๆ กัน เพื่อประโยชน์ในการออกแบบจัดวาง
2. สร้างง่าย
3. มีจุดต่อสัญญาณ, ไฟเลี้ยง และกราวสด์อย่างครบถ้วน

 

จึงได้ชื่อของอนุกรมบอร์ดอุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตเอนกประสงค์นี้ว่า miniShield โดยในโครงงานฉบับนี้ขอแนะนำให้สร้างกัน 4 แบบก่อน
ประกอบด้วย
1. miniLED8 เป็นบอร์ด LED 8 ดวงที่ทำงานด้วยลอจิก “0”
2. miniDisplay1 เป็นบอร์ด LED ตัวเลข 7 ส่วนแบบแอโนดร่วม 1 หลัก ต้องการลอจิก “0” ในการขับ LED ในแต่ละส่วน หรือเซกเมนต์
3. miniDSW8  เป็นบอร์ดดิปสวิตช์  8  ตำแหน่ง ให้ผลการทำงานเป็นลอจิก “0”  เมื่อต่อสวิตช์
4. miniButton8 เป็นบอร์ดสวิตช์กดติดปล่อยดับ 8 ตัว ให้ผลการทำงานเป็นลอจิก “0” เมื่อต่อสวิตช์


ติดตามรายละเอียดการสร้างโครงงานนี้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 20 

สั่งซื้อออนไลน์


 

 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear