Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
วัดอุณหภูมิกับโมดูลไมคอนโทรลเลอร์ POP-MCU และไอซี MCP9701
โครงงาน - ฉบับที่ 22

MCP9701ลงมือทำ Temperature monitor หรือระบบตรวจสอบอุณหภูมิแบบง่ายๆ จากไอซีวัดอุณหภูมิราคาถูกที่มีประสิทธิภาพสูงอย่าง MCP9701

 

ใน TPE ฉบับที่แล้ว (TPE # 21) ได้แนะนำไอซีวัดอุณหภูมิราคาประหยัดตัวหนึ่งให้ได้รู้จักกัน นั่นคือ MCP9701 ไอซีวัดอุณหภูมิที่ให้ผลการทำงานเป็นแรงดันแบบเชิงเส้น ซึ่งก็มีเพียงข้อมูลทางเทคนิคยังไม่ทันได้นำเสนอตัวอย่างการใช้งานแบบจริงๆ จัง เพราะโควต้าหน้ากระดาษหมดเสียก่อน บก. จึงเห็นใจให้กระผมมานำเสนอต่อในฉบับนี้ โดยนำเอา MCP9701 มาใช้งานจริงโดยต่อเข้ากับบอร์ดพัฒนาโครงงาน JX-POP ที่เคยแนะนำใน TPE ไปแล้ว แน่นอนไมโครคอนโทรลเลอร์ที่นำมาต่อร่วมด้วยไม่ใช่ใครที่ไหน นั่นคือ โมดูล POP-MCU หรือ POP-168 ที่เราๆ ท่านๆ คุ้นเคย
 
MCP9701 มีตัวถังแบบ TO-92 มีการจัดขาแสดงดังรูปที่ 1 ในมินิโปรเจ็กต์นี้จึงต่อขาเอาต์พุตของ MCP9701 เข้ากับกับขา An 0 (Analog 0) ของโมดูลไมโครคอนโทรลเลอร์ POP-MCU (หรือ POP-168) แล้วนำค่าที่ได้ไปแสดงผลที่หน้าต่าง Serial Monitor ของซอฟต์แวร์ Arduino IDE

ติดตามรายละเอียดการสร้างโครงงานนี้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 22 

สั่งซื้อออนไลน์


 

 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear