Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
รวมชมและเปนกำลังใจ IPST Robot Contest 2010 รอบสุดทาย
ประชาสัมพันธ์ - ข่าว
วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 2010 เวลา 11:18 น.
หลังจากขับเคี่ยวอย่างเข้มข้นจนในที่สุดก็ได้ตัวแทนสำหรับการแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์หรือ IPST Robot Contest 2010 จากทั่วประเทศมาแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งในปีนี้มีกำหนดจัดแข่งขันในระหว่างวันที่ ถึง 30 ตุลาคม 2553 ที่โรงแรมรอแยลเบญจา ถ.สุขุมวิท ซอย 5 เจ้าภาพของงานนี้คือ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ สสวท. โดยสาขาคอมพิวเตอร์ ในการแข่งขันได้กำหนดให้ใช้หุ่นยนต์ที่มีฮาร์ดแวร์หลักเหมือนกัน นั่นคือ IPST-BOT ทีมที่สามารถฝ่าฟันเข้ามาถึงรอบสุดท้ายนี้มีทั้งสิ้น 20 ทีมจากศูนย์โรงเรียนแกนนำในเครือข่ายของ สสวท. 10 แห่งทั่วประเทศ พร้อมกันนั้นในงานเดียวกันก็ยังมีการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ซึ่งแบ่งออกเป็นอีก 3 ประเภทคือ ประเภทประยุกต์ใช้งาน, ซอฟต์แวร์เพื่อการเรียนรู้ และซอฟต์แวร์เกม รายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงรายชื่อทีมที่ได้เข้ารอบสุดท้ายในทุกรายการ ตลอดจนกติกาของการแข่งขันในเบื้องต้นสามารถติดตามอย่างใกล้ชิดได้ที่เว็บไซต์ของสาขาคอมพิวเตอร์ http://oho.ipst.ac.th ขนความรู้มาให้เต็มสมอง สำรองกำลังใจมาให้เต็มที่ แสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ ท้ายที่สุด ทุกคนจะได้รับรางวัลแห่งความพยายามกลับไปอย่างเต็มภาคภูมิ
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 2010 เวลา 14:47 น.
 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear