Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
สตรีวิทยา 2 ถึงฝงฝน ควาชัยหุนยนต สพฐ.
ประชาสัมพันธ์ - ข่าว
วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 2010 เวลา 14:48 น.
    หลังจากที่​เข้าร่วม​กิจ​กรรมการ​แข่งขัน​หุ่นยนต์อัตโนมั​ติ​มา​อย่าง​ต่อเนื่อง ​ในที่สุด​ทีม​หุ่นยนต์​โรงเรียน​สตรี​วิทยา 2 ก็​สามารถ​ประกาศ​ศักดา ปัก​ธง​แห่ง​ความ​เป็นเลิศ​ด้าน​การ​แข่งขัน​หุ่นยนต์อั​ตโนมั​ติ​ใน​ระดับ​มัธยมศึกษา​ตอนปลาย​ได้​สำเร็จ ​เมื่อ​พวกเขา​สามารถ​ฝ่า​ด่าน​จาก​รอบ​คัดเลือก​ของ​การ​แข่งขัน​หุ่นยนต์ สพฐ. ชิง​แชมป์ประเทศ​ไทย ประจำปี 2553 ประเภท​หุ่นยนต์​อัตโนมัติ ระดับ​มัธยมปลาย มา​เป็น​ตัวแทน​ของ​กลุ่ม และ​เข้าสู่การ​แข่งขัน​ใน​รอบ​สุดท้าย​ที่​จัด ณ ศูนย์การค้า​เซียร์​รังสิต ปทุมธานี พวกเขา​ต้อง​สู้กับแรงกดดัน​และ​แก้ไข​ปัญหา​เฉพาะ​หน้าใน​สนาม​แข่งขัน​อย่าง​หนัก ​จน​ทำให้สามารถ​พิชิต​ตำแหน่ง​ชนะเลิศ​มา​ได้​อย่าง​​น่าชื่นชม
    ภารกิจ​ใน​การ​แข่งขัน​ครั้งนี้ หุ่นยนต์จะ​ต้อง​เคลื่อนที่​ตาม​เส้น​ไป​เก็บ​ลูกบอล​สี ตาม​ตำแหน่งที่​โจทย์​กำหนด จำนวน 3 ลูก เพื่อ​เคลื่อน​ย้าย​ไป​วาง​ยัง​ตำแหน่ง​เป้าหมาย​ให้​ถูก​สี​ทั้ง 3 ลูก การ​ตัดสิน​พิจารณา​จาก​คะแนน​ก่อน​เป็น​อันดับแรก โดย​มี​คะแนน​ภารกิจ​ทั้งหมด 100 คะแนน กรณี​คะแนน​เท่ากัน​พิจารณา​จาก​เวลา​และ​น้ำหนัก​หุ่นยนต์​ตามลำดับ
    ทีม​สตรี​วิทยา 2 สร้าง​หุ่นยนต์​จาก​บอร์ด​ควบคุม​ใน​โครงการ IPST-BOT ของ ​สสวท. เขียน​โปรแกรม​ควบคุมด้วย​ภาษา C มี​ตัว​ตรวจ​จับเส้น 7 ตัว และ​ตรวจจับ​สี​อีก 1 ตัว มี​แขน​กล​​สำหรับ​ขนย้าย​วัตถุ​ที่​ควบคุม​ด้วย​เซอร์โว​มอเตอร์
    ใน​การ​แข่งขัน​รอบ​สุดท้าย มี​ทีม​เข้าร่วม 52 ทีม​จาก​ศูนย์​แข่งขัน​ของ สพฐ.
ทั่วประเทศ 50 ศูนย์ ทีม​หุ่นยนต์​โรงเรียน​สตรี​วิทยา 2 ชนะเลิศ​ด้วย​การ​ทำ​คะแนน​ภารกิจ​ได้​เต็ม 100 คะแนน โดย​ใช้เวลา​เพียง 26 วินาที เร็วกว่า​ลำดับที่ 2 กว่า​เท่าตัว และ​มี​
น้ำหนัก​หุ่นยนต์รวม​เพียง 560 กรัม
    นี่​คือ​อีก​หนึ่ง​ตัวอย่าง​ของ​ความ​สำเร็จ​ที่​ต้อง​ได้รับ​การ​สนับสนุน​อย่าง​เต็มที่​จาก​โรงเรียน​และ​ผู้ปกครอง
 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear