Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
INEX ไม่หวั่นอุทกภัยเดินสายอบรมต่อเนื่อง
ประชาสัมพันธ์ - ข่าว
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2011 เวลา 10:26 น.
แม้ปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติที่กำลังลุกคืบเข้ามายังเมืองหลวง บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด ยังคงเดินสายอบรมให้ความรู้เยาวชนอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติขนาดเล็ก ด้วยภาษา C/C++ โดยใช้ซอฟต์แวร์ Arduio กับหุ่นยนต์รุ่น POP-BOT ดังกำหนดการต่อไปนี้
- วันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2554 โรงเรียนหนองบัว จ.นครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพในการจัดอบรมให้กับโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง
- วันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2554 โรงเรียนตราษตระการคุณ จ.ตราด เป็นเจ้าภาพในการจัดอบรมให้กับโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง
- วันที่ 23 - 24  พฤศจิกายน 2554 โรงเรียนเบญจมาชูทิศ จ.จันทบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดอบรมให้กับโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง
- วันที่ 24 - 25  พฤศจิกายน 2554 โรงเรียนหนองสูงสามัคคี จ.มุกดาหาร เป็นเจ้าภาพในการจัดอบรมให้กับโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง
- วันที่ 29 - 30  พฤศจิกายน 2554 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ จ.บุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพในการจัดอบรมให้กับโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง
- วันที่ 28 - 30  พฤศจิกายน 2554 โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง เป็นเจ้าภาพในการจัดอบรมให้กับโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร : 0-2747-7001 ถึง 4
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2011 เวลา 10:48 น.
 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear