Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
การแข่งขัน Robot Beam
ประชาสัมพันธ์ - ข่าว
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2012 เวลา 09:08 น.

INEX ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน Robot Beam ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3, และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ชิงทุนการศึกษาและถ้วยรางวัลเกียรติยศ ของดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม -2 กันยายน 2555

ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า สาขาบางกะปิ ร่วมกับ ยุวสมาคมแห่งประเทศไทย ธนบุรี จัดการแข่งขัน Robot Beam ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3, และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ชิงทุนการศึกษาและถ้วยรางวัลเกียรติยศ ของดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม -2 กันยายน 2555

สามารถดูข้อมูลได้ที่ www.pantipplaza.com / www.jci.cc/dhonburi หรือ โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-187-3009 แผนกการตลาด / คุณณวัฒน์ 086-789-6334

 

 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear