Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรม Raspberry Pi
ประชาสัมพันธ์ - ข่าว
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2013 เวลา 10:17 น.

ห้องวิจัย TENSAI คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ ร่้วมกับสมาคมสมองกลฝังตัวไทยจัดอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคนิคในการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับบอร์ด Raspberry Pi ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม เวลา 9.00น.-16.00น. ที่ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเปิดให้ผู้เข้าสนใจสมัครเข้าอบรมได้ 20 คน

 

 

เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย
1. การแนะนำแผงวงจร Raspberry Pi
2. การติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ และการเข้่าใช้งานผ่าน SSH และ VNC
3. การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาษา Python
4. การเชื่อมโยง I/O ผ่านทางบอร์ด Arduino
5. กรณีศึกษาการพัฒนาซอฟต์แวร์บน Raspberry Pi เพื่อเชื่อมต่อเว็บเซอร์วิสบนระบบ Cloud Computing

 

รูปแบบการอบรมในครั้งนี้จะเป็นแบบ BYOD (Bring Your Own Device) จึงขอให้ผู้สมัครจัดเตรียม/จัดซื้ออุปกรณ์ดังต่อไปนี้มาด้วย
- บอร์ด Raspberry Pi โดยอาจซื้อจาก INEX, ThaiEasyElec, หรือ Element14
- SD card ความจุ 4 GB
- ตัวแปลงไฟแบบ USB พร้อมสาย Micro USB
- สาย LAN จำนวน 1 เส้น
- หากมีบอร์ด Arduino ก็แนะนำให้เอามาด้วย เพราะจะมีตัวอย่างสาธิต


อนึ่ง การอบรมในครั้งนี้จะใช้การเชื่อมต่อผ่าน SSH เป็นหลัก จึงไม่จำ้เป็นต้องนำจอภาพมาด้วย

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้โดยร่วมบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรม "HyperCamp สู่น้อง" ของสมาคมสมองกลฝังตัวไทย ซึ่งรายการที่ต้องการบริจาคสำหรับกิจกรรมมีดังนี้
1. อุปกรณ์กีฬา เช่น ชุดกีฬา รองเท้ากีฬา ลูกฟุตบอล ไม้ปิงปอง ฯลฯ
2. อุปกรณ์เครื่องเขียน เช่น สมุดวาดภาพ ดินสอสี สมุด ดินสอ ยางลบ กล่องดินสอ ฯลฯ
3. เงินบริจาคสำหรับกิจกรรม

 

การเดินทางมายังคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
1. กรณีรถส่วนตัว ให้เดินทางตามแนวถนนวิภาวดีรังสิตมายังรังสิต และตามแนวถ.พหลโยธิน (มุ่งหน้าสระบุรี/อยุธยา) ประมาณ 10 กิโลเมตร
2. กรณีรถสาธารณะ ใช้รถตู้ NGV จากบริเวณที่จอดรถสถานี BTS หมอชิต และขึ้นรถบริการสาย 1 ภายในศูนย์รังสิต

หากจำนวนผู้สมัครเกินกว่าจำนวน 20 คน ทางเราจะพิจารณาเปิดรอบพิเศษเพิ่มต่อไป เนื่องจากเวลาอาจจะกระชั้นไปบ้าง กรุณาสมัครเมื่อมั่นใจว่าสามารถมาร่วมการอบรมได้เท่านั้น

 

กรอกใบสมัครออนไลน์ที่นี่

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2013 เวลา 11:00 น.
 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear