Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
แก้จุดบกพร่อง
แก้จุดบกพร่องโครงงาน Pillow Light ฉบับที่ 21
โครงงาน - แก้จุดบกพร่อง
วันศุกร์ที่ 08 กรกฏาคม 2011 เวลา 08:50 น.

หน้า 24 รูปที่ 7 ภาพประกอบผิด กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ PDF ของหน้านี้ใช้ดูประกอบเพื่อความถูกต้องของเนื้อหา คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 
แก้จุดบกพร่องโครงงาน Flower Lamp ฉบับที่ 18
วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2011 เวลา 14:01 น.
วงจรของโคงงาน Flower Lamp ฉบับที่ 18 หน้าที่ 44 มีที่ผิดครับ ดูวงจรที่แก้ไขแล้วคลิกที่นี่
 
แก้จุดบกพร่องฉบับที่ 13
วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 09:37 น.

ลายวงจรของโครงงาน Smart Digital Thermostat

แบบการลงอุปกรณ์ของแผ่นวงจรพิมพ์ SmartDigital Thermostat

 
แก้จุดบกพร่องจาก ฉบับที่ 16
วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2010 เวลา 13:39 น.

เรียนผู้อ่านทุกท่านเนื่องจาก TPE ฉบับที่ 16 ในหน้ารายการอุปกรณ์ของโครงงาน Lighting Headdress พบจุดผิดพลาดทางการพิมพ์ทำให้อ่านรายการอุปกรณ์ได้ไม่ชัดเจน จึงลงแก้ไขให้ในหน้านี้และขออภัยในความบกพร่องมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

อ่านเพิ่มเติม...
 
แก้จุดบกพร่องฉบับที่ 1
วันจันทร์ที่ 06 กรกฏาคม 2009 เวลา 19:25 น.

- โครงงาน Buddy Plant ในส่วนของลายวงจรพิมพ์ยังไม่ได้กลับด้านนะครับ หากต้องการนำไปทำแผ่นวงจรพิมพ์ต้องกลับด้านก่อนหรือให้ดาวน์โหลดใหม่ไฟล์ PDF ที่แก้ไขแล้วได้ที่นี่

อ่านเพิ่มเติม...
 


 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear