Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
แก้จุดบกพร่องฉบับที่ 1
วันจันทร์ที่ 06 กรกฏาคม 2009 เวลา 19:25 น.

- โครงงาน Buddy Plant ในส่วนของลายวงจรพิมพ์ยังไม่ได้กลับด้านนะครับ หากต้องการนำไปทำแผ่นวงจรพิมพ์ต้องกลับด้านก่อนหรือให้ดาวน์โหลดใหม่ไฟล์ PDF ที่แก้ไขแล้วได้ที่นี่


- โครงงาน Wall Lamp ลายวงจรขอให้แก้ดังรูปต่อไปนี้


 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear