Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
สร้างเครื่องสังเคราะห์เสียงบนคอมพิวเตอร์ด้วย PURE DATA
บทความ - ฉบับที่ 26
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 14:12 น.
pure-data-26รวบรวมความรู้ในการสังเคราะห์เสียงด้วย ซอฟต์แวร์ Pure Data หรือ pd มาเปลี่ยนคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องซินธีไซเซอร์ในตำนาน เพื่อใช้งานและเพิ่มความเข้าใจในความสามารถของ pd
จากการนำเสนอบทความเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเรียนรู้เพื่อใช้งานซอฟต์แวร์ pd ในการสังเคราะห์เสียงแบบต่างๆ ใน TPE มาต่อเนื่อง สำหรับท่านที่ลงมือทดลองตามถือว่า มีพื้นฐานเพียงพอที่จะลองใช้ pd ในการนำไปสร้างเครื่องสังเคราะห์เสียงหรือซินธีไซเซอร์ (synthesizer) ที่ใช้งานจริงขึ้นมาได้จากคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ ด้วยการสร้างเครื่องสังเคราะห์เสียงงด้วย pd เป็นแนวทางหนึ่งทำให้ ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้ศักยภาพต่างๆ ของ pd เพิ่มขึ้น โดยเครื่องสังเคราะห์ เสียงที่ใช้เป็นต้นแบบคือ Realistic Concertmate MG-1 มีหน้าตาแสดงในรูปที่ 1

ติดตามอ่านบทความนี้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 26 หรือสมัครสมาชิกราย 12 ฉบับ ในราคา 800 บาท พร้อมรับส่วนลด 15% เมื่อซื้อสินค้าจากwww.inex.co.th

สั่งซื้อออนไลน์


 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2013 เวลา 13:41 น.
 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear