Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
IOIO - Android Activity ตอนที่ 4
บทความ - ฉบับที่ 27
วันจันทร์ที่ 02 เมษายน 2012 เวลา 10:07 น.
IOIO-AT4#4 : Analog Monitoring ระบบตรวจสอบสัญญาณอะนาลอก
ในกิจกรรมนี้เป็นการนำ IOIO และอุปกรณ์แอนดอรยด์มาต่อทำงานร่วมกันเพื่อตรวจสอบสภาวะของแรงดันไฟตรง โดย IOIO จะต่อกับแหล่งจ่ายแรงดันไฟตรงกำลังต่ำปรับค่าได้ 0 ถึง +3.3V ทำหน้าที่เสมือนหนึ่งว่าเป็นแรงดันจากตัวตรวจจับใดๆ ที่ให้ผลการทำงานเป็นแรงกันไฟตรงในย่าน 0 ถึง +3.3V โดย IOIO จะรับแรงดันนั้นมาแปลงเป็นข้อมูลดิจิตอลด้วยโมดูลแปลงสัญญาณอะนาลอกเป็นดิจิตอลที่มีอยู่ภายใน IOIO แล้วส่งไปแสดงผลยังอุปกรณ์แอนดรอยด์
 
ที่อุปกรณ์แอนดรอยด์มีการรันแอปพลิเคชั่นตัวหนึ่งชื่อ Analog Monitoring ซึ่งสามารถตั้งค่าอ้างอิงสำหรับเปรียบเทียบกับแรงดันที่อ่านได้จาก IOIO หากข้อมูลของแรงดันที่เข้ามาสูงกว่าค่าที่ตั้งไว้ ก็จะส่งสัญญาณกลับไปยัง IOIO ให้สร้างสัญญาณเสียงเพื่อขับลำโพง พร้อมกับแสดงข้อความแจ้งเตือนว่า แรงดันที่อ่านได้สูงกว่าค่าที่ตั้งไว้
 
เกี่ยวกับแอปพลิเคชั่น Analog Monitoring
Analog Monitoring เป็นแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์แอนดรอยด์ที่รับค่าจากบอร์ด IOIO เพื่อนำมาแสดงผล และส่งสัญญาณเสียงเตือนเมื่อแรงดันที่อ่านมาจากบอร์ด IOIO เกินค่าที่ได้ตั้งไว้ โดยแสดงข้อความผ่านทางโมดูล LCD 16 ตัวอักษร 2 บรรทัด และบนหน้าจอแสดงผลของอุปกรณ์แอนดรอยด์เอง
 
การทำงานของโปรแกรม
คำสั่งในการทำงานของโปรแกรมในแอปพลิเคชั่นนี้ไม่ซับซ้อนนัก ถ้าหากผู้ทดลองเคยเขียนโปรแกรมควบคุมโมดูล LCD ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ทั่วไป ก็จะทำความเข้าใจได้ไม่ยาก ต้องมีการสร้างฟังก์ชั่นสำหรับการควบคุมโมดูล LCD ต้องสร้างตัวแปรสำหรับเก็บค่าระดับแรงดัน ในที่นี้ตั้งชื่อว่า lvWarn เพื่อให้ผู้ใช้งานกำหนดค่าได้ แล้วนำค่านี้ไปใช้เปรียบเทียบกับแรงดันที่วัดได้ มีการสร้างตัวแปรสำหรับเก็บค่าสถานะ ซึ่งมีด้วยกัน 3 สถานะคือ
1. สถานะปกติ-แรงดันต่ำกว่าที่กำหนด
2. สถานะเตือน-แรงดันถึงค่าที่กำหนด
3. สถานะรอกลับสู่ปกติ-รอแรงดันกลับสู่ค่าที่ต่ำกว่าที่กำหนด
โดยจะแทนค่าด้วยตัวเลข 0, 1 และ 2 ตามลำดับ แล้วสร้าง Object ขึ้นมา
ฟังก์ชั่น onCreate จะมีการกำหนด Object แล้วสร้างการตรวจสอบเหตุการณ์ให้กับปุ่ม Set เมื่อกดปุ่มจะเป็นการกำหนดค่าแรงดันที่ใช้เปรียบเทียบ ซึ่งอ่านค่าจาก Edit Text แล้วนำไปเก็บไว้ในตัวแปร lvWarn พร้อมกับแสดงข้อความให้ผู้ใช้งานทราบว่า ได้ทำการตั้งค่าใหม่แล้ว สำหรับตัวแปร lvWarn มีการเก็บค่าไว้ในหน่วยความจำของ อุปกรณ์แอนดรอยด์ด้วย เพื่อให้เมื่อเปิดโปรแกรมในครั้งต่อไป ค่า lvWarn ยังคงเป็นค่าล่าสุด โดยใช้คำสั่ง SharedPreferences ซึ่งเป็นคำสั่งสำหรับเก็บค่าแบบถาวร ทำให้สามารถเรียกค่าเดิมกลับมาได้ แม้ว่าจะปิดโปรแกรมไปแล้ว
 
การเก็บค่าของ lvWarn จะอยู่ในส่วนของฟังก์ชั่น onStop ซึ่งจะทำงานก็ต่อเมื่อ โปรแกรมถูกปิดหรือหยุดใช้งาน และจะเรียกคืนค่านี้กลับมาในฟังก์ชั่น onCreate ในกรณีที่เปิดใช้งานโปรแกรมนี้เป็นครั้งแรก จะยังไม่สามารถดึงค่าที่บันทึกไว้ได้ ก็จะถูกกำหนดค่าให้เป็น 2.7 แล้วนำมาแสดงบน Edit Text เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบว่า เป็นค่าเดิมจากที่เคยกำหนดไว้จากการใช้งานครั้งล่าสุด


ติดตามอ่านบทความนี้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 27 หรือสมัครสมาชิกราย 12 ฉบับ ในราคา 800 บาท พร้อมรับส่วนลด 15% เมื่อซื้อสินค้าจากwww.inex.co.th

สั่งซื้อออนไลน์


 

 

 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear