Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
IOIO - Android Activity ตอนที่ 3
บทความ - ฉบับที่ 27
วันจันทร์ที่ 02 เมษายน 2012 เวลา 10:15 น.
IOIO-AT3#3 : PWMaker สร้างสัญญาณพัลส์แบบปรับความถี่และดิวตี้ไซเกิลได้
กิจกรรมนี้เป็นการใช้งาน IOIO ในการสร้างสัญญาณ PWM ซึ่งเป็นสัญญาณรูปสี่เหลี่ยมที่สามารถปรับค่าความกว้างหรือดิวตี้ไซเกิลได้ โดยผู้ใช้งานสามารถกำหนดความถี่และสัดส่วนความกว้างของสัญญาณหรือดิวตี้ไซเกิลได้ผ่านทางหน้าจอขออุปกรณ์แอนดรอยด์ จากนั้นส่งข้อมูลทัง้หมดมายังบอร์ด IOIO ผ่านทางบลูทูธหรือผ่านทางพอร์ต USB ในกรณีที่ใช้การต่อสาย ที่เอาต์พุตของ IOIO มีวงจรลำโพงเปียโซต่ออยู่เพื่อรับสัญญาณ PWM ที่ได้จาก IOIO มาขับออกลำโพงให้ได้ยิน
 
เกี่ยวกับ PWMaker แอปพลิเคชั่นสร้างสัญญาณ PWM
PWMaker เป็นแอปพลิเคชั่นสำหรับอุปกรณ์แอนดรอยด์ที่จะทำให้บอร์ด IOIO สร้างสัญญาณ PWM (Pulse Width Modulation) ได้ โดยตัวโปรแกรมจะให้ผู้ใช้งานกำหนดค่าดังนี้
1. ค่าความถี่ในหน่วยเฮิรตซ์ (Hz)
2. สัดส่วนความกว้างของสัญญาณหรือดิวตี้ไซเกิล (Duty Cycle) ในหน่วยเปอร์เซ็นต์ (%)
3. ความกว้างของสัญญาณพัลส์
หลังจากกำหนดค่า แอปพลิเคชั่นตะพร้อมทำงานทันที เพียงกดที่ปุ่ม Start บนหน้าจอของแอปพลิเคชั่นที่อุปกรณ์แอนดรอยด์ บอร์ด IOIO ก็จะสร้างสัญญาณ PWM ออกมาทางพอร์ตท 45 เมื่อกดปุ่ม Stop ที่หน้าจอของแอปพลิเคชั่นที่อุปกรณ์แอนดรอยด์ บอร์ด IOIO ก็จะหยุดสร้างสัญญาณทันที
นอกจากนี้ ยังมีกราฟแสดงรูปสัญญาณให้เห็นด้วย เมื่อผู้ใช้งานกำหนดค่าของสัญญาณ PWM เป็นค่าใดๆ แอปลพิเคชั่นนี้ก็จะคำนวณและแสดงเป็นกราฟขึ้นมา เพื่อให้ผู้ใช้งานได้เห็นก่อนตัดสินใจกดปุ่มเพื่อสร้างสัญญาณจริง
 
การทำงานของโปรแกรมของแอปพลิเคชั่น PWMaker
สำหรับโปรแกรมนี้มีด้วยกัน 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นโปรแกรมสำหรับแสดงการทำงานบนหน้าจอของอุปกรณ์แอนดรอยด์ อีกส่วนหนึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับกำหนดการทำงานให้แก่บอร์ด IOIO การทำงานของโปรแกรมแสดงการทำงานบนหน้าจอของอุปกรณ์แอนดรอยด์
 
สำหรับส่วนแรกนั้น จะมีการประกาศ Object เป็นอย่างแรก ซึ่งจะมี Object ของ Canvas ด้วย ซึ่งใช้วาดเส้นกราฟในบนหน้าจอของแอปพลิเคชั่น จากนั้นกำหนดค่าเริ่มต้นของตัวแปรต่างๆ ในฟังก์ชั่น onCreate ก็จะกำหนดคุณสมบัติของ Canvas ซึ่งได้เตรียมพื้นที่สำหรับวาดกราฟไว้แล้ว เป็น Image View ขนาด 270 x 150 จุด หรือ dp โดยจะใช้ Canvas วาดกราฟลงบนพื้นที่นี้
 
ลำดับต่อไปเป็นการกำหนดค่าให้กับ Object และมีการตรวจสอบเหตุการณ์ของ Edit Text และ Button โดยที่ Edit Text ในโปรแกรมนี้มีสามตัว เป็นช่องสำหรับแก้ไขค่าของความถี่, ดิวตี้ไซเกิล และความกว้างพัลส์ เมื่อความถี่มีการแก้ไข ค่าความกว้างพัลส์ก็จะเปลี่ยนแปลงโดยอ้างอิงจากความถี่ เมื่อมีแก้ไขค่าของดิวตี้ไซเกิล ก็จะมีการคำนวณหาค่าความกว้างพัลส์ใหม่ด้วยเช่นกัน สุดท้ายหากมีการแก้ไขค่าของความกว้างพัลส์ โปรแกรมจะทำการปรับค่าของดิวตี้ไซเกิลให้ตรงกับความกว้างพัลส์และความถี่ด้วย เรียกได้ว่า ผู้ใช้งานสามารถเลือกกำหนดพารามิเตอร์ตัวใดก็ได้ เพียง 2 ตัว ที่เหลือโปรแกรมจะคำนวณและกำหนดค่าที่เหมาะสมและถูกต้องให้เอง


ติดตามอ่านบทความนี้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 27 หรือสมัครสมาชิกราย 12 ฉบับ ในราคา 800 บาท พร้อมรับส่วนลด 15% เมื่อซื้อสินค้าจากwww.inex.co.th

สั่งซื้อออนไลน์


 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2013 เวลา 13:43 น.
 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear