Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Component Library
บทความ - ฉบับที่ 28 JUNE 2012
วันพุธที่ 06 มิถุนายน 2012 เวลา 10:19 น.

componentคลังภาพอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้เริ่มต้นและนักทดลอง

แหล่งข้อมูลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานที่เน้นในเรื่องของสัญลักษณ์และรูปร่างหน้าตา เพื่อให้การทำความรู้จักกระชับและชัดเจนในคราวเดียว แถมยังดาวน์โหลดไฟล์ภาพวาดไปต่อยอดใช้งานกันได้ฟรีๆ อีกด้วย

กระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กระทำได้จากหลายทาง เริ่มต้นจากการอ่าน การจดจำทฤษฎี สูตรหรือความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ที่สำคัญ รู้จักกับสัญลักษณ์และรูปร่างหน้าตาของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำไปสู่การทดลองต่อวงจร, การสร้างโครงงาน และสิ่งประดิษฐ์ อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปองค์ความรู้ในเรื่องของสัญลักษณ์และรูปร่างหน้าตาของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในตำราหรือแหล่งข้อมูลต่างๆ มักจะได้รับการจัดสรรให้แยกจากกัน ทำให้ผู้เริ่มต้นต้องใช้เวลาและความพยายามในการจัดการและเชื่อมต่อข้อมูลเหล่านี้อยู่พอสมควร

ดังนั้น TPE จึงได้ทำการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเหล่านั้นมาจัดกลุ่มไว้ในที่เดียว เพื่อให้ผู้สนใจได้มองเก็นและทำความรู้จักกับอุปกรณ์ได้ในคราวเดียว โดยข้อมูลที่นำมาสรุปไว้นี้ประกอบด้วยสัญลัฏษณ์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ชื่อตัวย่อของอุปกรณ์, ชื่อของอุปกรณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สุดท้ายคือ รูปวาดของตัวอุปกรณ์ในตัวถังแบบต่างๆ

นอกจากนี้ ยังอำนวยความสะดวกแก่ผู้สนใจต้องการนำภาพวาดของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมไว้นี้ไปใช้งานต่อ โดยจัดทำเป็นไฟล์แยกของอุปกรณ์แต่ละตัวในรูปแบบของไฟล์ .ai และ .emf เพื่อให้นำไปต่อยอดในการทำเอกสาร ทำซอฟต์แวร์สำหรับการต่อวงจร ซอฟต์แวร์จำลองการทำงาน โดยไฟล์ทั้งหมดดาวน์โหลดได้ฟรีที่ www.tpemagazine.com


สั่งซื้อออนไลน์


 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2013 เวลา 13:55 น.
 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear