Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ROBOTWORLD 2013
บทความ - ฉบับที่ 39 December 2013
เขียนโดย ชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล   

robot-worldสรรสาระจากงานโชว์ โลกของหุ่นยนต์บนแดนกิมจิ

 

อีกหนึ่งงานแสดงสินค้าและบริการด้านหุ่นยนต์ที่ใหญ่และเป็นที่ยอมรับในระดับโลกซึ่งจัดขึ้นบนทวีปเอเชีย นั่นคือ ROBOTWORLD ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ ค.ศ. 2006 หรือ พ.ศ. 2549 ที่กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้ มาถึงปีนี้คือ ROBOTWORLD 2013 จัดเป็นปีที่ 8 ภายใต้จุดประสงค์คือ ต้องการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทั้งในเกาหลีใต้เองและของโลก โดยมีความมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมของเทคโนโลยีหุ่นยนต์นี้มีสัดส่วนการเติบโตที่เพิ่มขึ้นในทุกภาคส่วน ไม่เฉพาะในส่วนของอุตสาหกรรม

 

เป้าหมายของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของเกาหลีใต้

การจัดงาน ROBOTWORLD เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้อุตสาหกรรม หุ่นยนต์มีมูลค่าของตลาดเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลเกาหลีใต้ตั้งไว้ที่ 19 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 570,000,000,000 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นล้านบาท) ภายในปี ค.ศ. 2022 นับเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มาก โดยรัฐบาลให้ความสนใจและลงทุนในทุกๆ ส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

 

1. การส่งเสริมให้จัดงานนิทรรศการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในทุกระดับ

2. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน

3. ส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมมีการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยในการผลิต

4. ส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ในทุกระดับ ตั้งแต่ผู้ประกอบการรายย่อย, ขนาดกลาง และขนาดใหญ่

5. ตั้งเป้าหมายให้เกาหลีใต้เป็นประเทศผู้ส่งออกชิ้นส่วนและชุดประกอบ หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาและงานวิจัยอันดับหนึ่งของโลก

6. ส่งเสริมให้เยาวชนได้รับโอกาสในการศึกษา เรียนรู้ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ตั้งแต่ระดับประถมวัย

7. ส่งเสริมการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ในทุกระดับ

8. ผลักดันให้นักเรียนผู้ประสบความสำเร็จจากการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับ นานาชาติได้มีโอกาสเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่สำหรับรองรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในอนาคต

9. ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อจูงใจให้นักลงทุนและผู้ซื้อจากนานาชาติ เข้ามาให้ความสนใจและสั่งซื้อสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเข้าชมงาน ROBOTWOLRD ของผู้ซื้อต่างชาติ ทางสมาคมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์แห่งเกาหลีใต้หรือ KAR ได้มอบสิทธิพิเศษในการเข้าพักในโรงแรมฟรี 3 วัน 2 คืน พร้อมทั้งมอบค่าตั๋วเครื่องบินขาเข้าเกาหลีใต้ให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้เข้าชมงานจากต่างประเทศที่ได้รับการคัดเลือก

10. พัฒนาสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ในทุกระดับ และผลักดันให้มีการแปลเป็นภาษาต่างประเทศที่สำคัญ อาทิ อังกฤษ, จีน, ญี่ปุ่น, สเปน เป็นต้น

11. ลงทุนสร้างอุทยานหุ่นยนต์ Robot Park ซึ่งจะเปิดให้เข้าชมได้ในปลายปี ค.ศ. 2014 และเปิดเต็มรูปแบบภายในปี ค.ศ. 2016 นับเป็นอุทยานหุ่นยนต์ที่ครบวงจรแห่งแรกของโลก

 

 


ติดตามอ่านบทความนี้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 39 หรือสมัครสมาชิกราย 12 ฉบับ ในราคา 800 บาท พร้อมรับส่วนลด 15% เมื่อซื้อสินค้าจากwww.inex.co.th

สั่งซื้อออนไลน์  สมัครสมาชิก


 

 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear